Spoed

Dringende medische hulp
Het AZ Jan Palfijn Gent beschikt over een gespecialiseerde dienst Spoedgevallen met een erkende MUG-dienst (Mobiele Urgentie Groep). Wij staan garant voor de dringende medische hulpverlening in de regio Gent. De MUG-dienst van het Jan Palfijnziekenhuis is in associatie met het AZ Sint-Lucas.

Dag en nacht, 365 dagen per jaar, staat de Spoed in voor een snelle en efficiënte behandeling van patiënten in een noodsituatie die een medische interventie vereist. De Spoed is een triagecentrum en een buffer tussen het ziekenhuis en de buitenwereld.

De hoofdopdracht van spoedopname is dringende medische hulpverlening. Daarom kan het gebeuren dat u, bij aanbieding met een niet-dringende aandoening, verzocht wordt te wachten in de wachtzaal. Patiënten die met een ziekenwagen worden binnengebracht of doorgestuurd zijn door een huisarts krijgen voorrang. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Administratieve gegevens
Als u naar de Spoed komt, breng zeker uw identiteitskaart en eventuele verzekeringspapieren mee. Kan dit niet door het acute karakter van het voorval, zal de administratie achteraf in orde gebracht worden. U kan de papieren en attesten nadien steeds mailen naar administratie.spoed@janpalfijngent.be. Vergeet zeker het verwijsbriefje van uw huisarts niet.

Opname in het ziekenhuis
U kunt op de Spoed ambulant geholpen worden of na de eerste dringende zorgen gehospitaliseerd worden in het ziekenhuis. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw kamerkeuze, volgens de beschikbare vrije bedden.

Medewerkers
Onder leiding van het medisch diensthoofd en het verpleegkundig diensthoofd is de spoedgevallendienst uitgegroeid tot een dynamische en technisch hoogstaande afdeling. Dankzij het team van ervaren urgentieartsen en verpleegkundigen met bijzondere beroepstitel in de spoedgevallen en intensieve zorgen, kunnen we snelle medische hulpverlening in de regio Gent garanderen.

Gespecialiseerde infrastructuur
Op technologisch vlak heeft de in 2013 volledig vernieuwde Spoedafdeling heel wat troeven. Zo is er monitoring in elke box, twee volledig ingerichte reanimatiezalen, operatielampen in iedere acute box. In de decontaminatieruimte kunnen chemisch besmette slachtoffers of slachtoffers met brandwonden worden behandeld. De isolatiekamer is bedoeld voor de acute opvang van zowel agressieve als ernstig besmette patiënten. Het hospitalisatiegedeelte is bestemd voor kortstondige opnames als overgangsfase voor een definitieve opname in het ziekenhuis. Ook is er een aangepaste box speciaal voor kinderen. In de gespreksruimte kunnen we familieleden op een serene manier opvangen in moeilijke omstandigheden.


Spoed: straat 101 - Inlichtingen: 09 224 81 01
Mail voor verzekeringspapieren en -attesten: administratie.spoed@janpalfijngent.be

Hoofdverpleegkundige: Cedric Kemel