Revalidatie

Het AZ Jan Palfijn Gent beschikt over twee revalidatieafdelingen: de locomotorische / neurologische revalidatie (straat 141) en de locomotorische / cardio-pulmonaire revalidatie (straat 341).

Hier kan men terecht voor aandoeningen aan de spieren, de gewrichten en het zenuwstelsel, zowel na operatie als bij herstel na ziekte of ongeval.

Beide afdelingen hebben als doel om met behulp van oefentherapie (kinesitherapie, ergotherapie en logopedie) een optimaal functioneel, psychisch en sociaal herstel te bekomen.

Op die manier willen we de patiënten zo optimaal mogelijk voorbereiden om opnieuw zelfstandig te kunnen functioneren in het dagelijkse leven.

Verschillende professionele disciplines werken hier samen om de individuele revalidatiedoelstellingen van de patiënten te verwezenlijken. 

Deze doelstellingen worden steeds in samenspraak met de patiënt of de familie bepaald.

Op de locomotorische / neurologische revalidatie worden patiënten met een neurologische aandoening verder opgevolgd door de neuroloog: Dr. Anne Sieben of Dr. Katia De Meulemeester, bijgestaan door de revalidatiearts: Dr. Annelie Pollefliet of Dr. Marc Anciaux.

Op de locomotorische / cardio-pulmonaire revalidatie worden patiënten opgevolgd door Dr. Annelies Van Erck

In de folder vind je meer uitleg over het doel en de werking van de revalidatieafdelingen.

Een aanvraag voor de revalidatieafdeling kan zowel intern (vanuit een afdeling in het AZ Jan Palfijn Gent) als extern (vanuit een andere instelling) gebeuren.

Intern worden patiënten na behandeling op een acute afdeling, indien nodig, doorverwezen naar één van de revalidatieafdelingen als dit verder zinvol is. Dit gebeurt steeds in overleg met de patiënt of familie.

Ook patiënten die zijn opgenomen in een andere instelling kunnen voor verdere revalidatie worden doorverwezen naar het AZ Jan Palfijn Gent. Deze revalidatie wordt door de behandelende arts van de doorverwijzende instelling aangevraagd via het aanvraagformulier voor opname. Ook deze doorverwijzingen gebeuren steeds in samenspraak met de patiënt of familie.

Aanvragen voor revalidatie gebeuren steeds door een arts, in samenspraak met de patiënt, nooit door de patiënt zelf.

Ga, indien u wordt doorverwezen, na bij uw hospitalisatieverzekering of uw verblijf op de revalidatie terugbetaald wordt.


Locomotorische / Neurologische Revalidatie: straat 141 - Inlichtingen: 09 224 81 41
Hoofdverpleegkundige: Caroline Ameloot

Locomotorische / Cardio-Pulmonaire Revalidatie: straat  341 - Inlichtingen: 09 224 83 41
Hoofdverpleegkundige: Johan De Keuleneir