Rapid Recovery Fragility Fracture

Het Rapid Recovery™ Fragility Fracture programma is een uniek programma voor de oudere patiënt met een heupfractuur. Het programma zorgt ervoor dat de patiënt een optimale en veilige zorg krijgt, zijn kwalitatieve levensverwachting toeneemt, hij minder complicaties heeft na de operatie en minder lang in het ziekenhuis verblijft. Het AZ Jan Palfijn Gent is het eerste ziekenhuis in Vlaanderen dat het Rapid Recovery™ Fragility Fracture heeft lopen. 

Heupfracturen bij ouderen

Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Ook osteoporose en slechte botkwaliteit zorgen ervoor dat heupfracturen bij ouderen frequent voorkomen. Vaak leidt een zogenaamde fragiliteitsfractuur ook tot fysieke beperkingen, langdurige opname in een revalidatiecentrum, een woonzorgcentrum of andere vorm van ouderenzorgvoorziening, hoge medische kosten en in veel gevallen zelfs tot een sneller sterftegeval. De behandeling van dergelijke fracturen vergt dan ook gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg. Het AZ Jan Palfijn Gent startte daarom een innovatief en kwaliteitsvol programma op. 

 

 

Innovatief programma zorgt voor tal van voordelen voor patiënt

Het programma hertekent het zorgproces, betrekt patiënten en familie en is gebaseerd op de principes van fast-track chirurgie. De doelstelling is om de impact van de fractuur op lichaam en geest zo veel mogelijk te beperken en het zorgtraject van initieel patiëntencontact tot ontslag uit het ziekenhuis en revalidatie en opvolging te optimaliseren. De principes om dergelijk traject te hervormen zijn klinisch bewezen en gebaseerd op jarenlange internationale ervaring. Ongeveer 20 ziekenhuizen in Europa werken al met een soortgelijk Rapid Recovery™ programma voor heupfracturen. Het resultaat is telkens meer tevreden patiënten en terzelfdertijd een hogere efficiëntie voor het ziekenhuis.

Multidisciplinaire aanpak

De volgende diensten werken multidisciplinair samen binnen het Rapid Recovery Fragility Fracture-programma:

Orthopedie - Dr. Thomas De Bo; Dr. Kris Moens

Spoed - Dr. Elke Rimbaut

Fysische geneeskunde/revalidatie - Dr. Annelies Van Erck

Anesthesie - Dr. Philippe Van Acker en Dr. Koen De Graeve

Het programma is gebaseerd op de meest recente medisch-wetenschappelijke inzichten. De resultaten die met het programma in andere Europese ziekenhuizen geboekt werden, zijn hogere patiëntveiligheid en -tevredenheid, toegenomen levenskwaliteit, een lager sterftecijfer bij patiënten, een lagere graad van heropname na 30 dagen, kortere ligduur en een kortere doorlooptijd. Bij een fragiliteitsfractuur wordt er met dit programma ook sneller ingegrepen dan vroeger, er wordt voorrang gegeven aan de patiënt vanuit de wetenschap dat niet alleen de doorlooptijd verkort maar het herstel van de patiënt ook veel kwalitatiever en sneller verloopt. 

Belangrijke contactnummers

Contactnummer voor huisartsen, paramedici en WZC die geconfronteerd worden met een oudere patiënt met heupfractuur: T 09 341 49 00

Contactnummer voor familie van de patiënt: T 09 224 81 52

 

v.l.n.r.: Dr. E. Rimbaut, Dr. Ph. Van Acker & Dr. T. De Bo