Psychogeriatrie

De verpleegafdeling Psychogeriatrie verzorgt geriatrische patiënten met psychische of cognitieve stoornissen. Het is de bedoeling om te werken met mobiele patiënten. Het behandelingsaanbod voor de patiënten is gericht op ontslag naar het thuismilieu of naar een andere voorziening voor bejaarden. Acute opnames worden zoveel mogelijk vermeden. De meeste patiënten worden via Geriatrie doorverwezen.

Ook neuropsychiaters in het ziekenhuis kunnen eigen patiënten doorverwijzen en de individuele behandelingen zelf opvolgen. Aanvragen voor opnames van andere ziekenhuizen worden geëvalueerd door de verantwoordelijke neuropsychiater en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van plaatsen.

De opnameduur is beperkt tot zes maanden.

Aanvraagprocedure voor opname vanuit een ander ziekenhuis:
Alle aanvragen voor opname worden gecentraliseerd bij de Sociale Dienst van het ziekenhuis. Download hier het aanvraagformulier voor opname.


Psychogeriatrie: straat 342 - Inlichtingen: 09 224 83 42
Hoofdverpleegkundige: Pieter Vergaert