Psychogeriatrie

Wie kan bij ons terecht?

De verpleegafdeling Psychogeriatrie verzorgt oudere patiënten (65+) met een psychiatrische en/of neurodegeneratieve aandoening. Er moet een vraag zijn naar diagnostische uitwerking en/of behandeling van psycho-emotionele of gedragsproblematiek.

Het is de bedoeling om te werken met mobiele patiënten. Het behandelingsaanbod voor de patiënten is gericht op ontslag naar het thuismilieu of naar een andere voorziening voor bejaarden.

Het team

Wij werken in een multidisciplinair team. Psychiaters, neurologen, geriaters, verpleegkundigen, neuropsycholoog, psychologisch assistent, ergotherapeut, kinesist en maatschappelijk medewerkers dragen elk, vanuit hun eigen specialisatie, bij aan de zorg op maat die wij aan onze patiënten bieden.

Medisch diensthoofd: dr. Cousaert
Hoofdverpleegkundige: Darianne Spittaels

Patiëntenfolders

► Onthaalbrochure Psychogeriatrie

Hoe kunt u bij ons terecht?

Patiënten kunnen bij ons terecht via doorverwijzing door een arts of zorginstelling. 

Aanvraagprocedure voor opname vanuit een ander ziekenhuis:
Alle aanvragen voor opname worden gecentraliseerd bij de Sociale Dienst van het ziekenhuis. Download hier het aanvraagformulier voor opname en bezorg het  ons via beveiligde mail of fax. .

Als u vragen heeft over de opnameprocedure kan u rechtstreeks contact opnemen met de verpleegkundigen op de afdeling  via het nummer 09 224 83 42.

Voor een dringende opname kan men zich aanmelden bij de dienst Spoed.

 


Psychogeriatrie: straat 342 
Inlichtingen: 09 224 83 42
Bezoekuren: 
Elke dag van 14.00 - 20.00 uur