Psychogeriatrie

Wie kan bij ons terecht?

De verpleegafdeling Psychogeriatrie verzorgt oudere patiënten:

  • met psychiatrische ziektebeelden waarbij het wenselijk is om de medicatie op punt te stellen.
  • die een diagnose wensen omwille van een achteruitgang van het geheugen. Voor deze diagnose kunnen we beroep doen op onder meer medische beeldvorming, observatie en neuropsychologische testen.
  • met dementie waarbij een gedragsverandering werd vastgesteld die een specifieke aanpak vereist. 

De patiënten moeten mobiel en goed te been zijn zodat ze kunnen deelnemen aan het therapieaanbod. 

Het behandelingsaanbod voor de patiënten is gericht op ontslag naar huis of naar een thuisvervangend milieu.

 

Het team

Wij werken in een multidisciplinair team. Psychiaters, neurologen, verpleegkundigen, neuropsycholoog, psychologisch assistent, ergotherapeut, kinesist en maatschappelijk medewerker dragen elk, vanuit hun eigen specialisatie, bij aan de zorg op maat die wij aan onze patiënten bieden.

Medisch diensthoofd: dr. Cousaert Céline
Hoofdverpleegkundige: Darianne Spittaels

 

Hoe kunt u bij ons terecht?

Patiënten kunnen bij ons terecht via doorverwijzing door een arts, zorginstelling of in dringende gevallen via de dienst spoed. 

 

Aanvraagprocedure:
Alle aanvragen voor opname worden gecentraliseerd bij de Sociale Dienst van het ziekenhuis. Download hier het aanvraagformulier voor opname en bezorg het ons via beveiligde mail (darianne.spittaels@janpalfijngent.be) of fax. 

Als u vragen heeft over de opnameprocedure kan u rechtstreeks contact opnemen met de verpleegkundigen op de afdeling via het nummer 09 224 83 42 of 09 224 89 31.
 


Psychogeriatrie: straat 342 
Inlichtingen: 09 224 83 42
Bezoekuren: 16 - 20 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en 14 - 20 uur (woensdag, zaterdag en zondag)