Psychiatrie

De dienst Psychiatrie streeft er, samen met de dienst Neurologie, naar om een goede kwaliteitsvolle zorg te bieden. De nadruk ligt hierbij op diagnostiek en therapie volgens de laatste richtlijnen. Bijkomende aandachtspunten zijn het laagdrempelige karakter van onze dienst en een vlotte samenwerking met de huisartsen en de intramurale specialisten.

Raadpleging bij onze artsen

Alle mensen met aandoeningen binnen de neuropsychiatrie kunnen bij ons geholpen worden. Zoals bij klachten van hoofdpijn, duizeligheid, gevoelsstoornissen, pijn, verlammingen of krachtsverlies, gangmoeilijkheden, epilepsie, slaapmoeilijkheden, depressie, psychose, burn out, stress- en angststoornissen, psychisch trauma, gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek. Tevens kan er neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden.

Er wordt samengewerkt met externe psychologen indien geïndiceerd en na overleg met de huisarts.

Opname op de afdeling

PAAZ

Psychogeriatrie


Raadplegingen Psychiatrie en Neurologie: STRAAT 312 - Afspraken: 09 224 81 11

Verpleegafdeling PAAZ: STRAAT 420 - Inlichtingen: 09 224 84 20

Revalidatieafdeling Psychogeriatrie (SP): STRAAT 342 - Inlichtingen 09 224 83 42