Psychiatrie

De dienst Psychiatrie streeft er, samen met de dienst Neurologie, naar om een goede kwaliteitsvolle zorg te bieden. De nadruk ligt hierbij op diagnostiek en therapie volgens de laatste richtlijnen. Bijkomende aandachtspunten zijn het laagdrempelige karakter van onze dienst en een vlotte samenwerking met de huisartsen en de intramurale specialisten.

Het psychiatrisch aanbod in AZ Jan Palfijn Gent:

► Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) 

► Psychiatrisch Dagcentrum De Kolibrie

► Psychogeriatrie

► Raadplegingen psychiaters

► Raadplegingen psychologen

► Multidisciplinair liaisonpsychiatrisch team (MLPT)

► Urgentiepsychiatrie: De psychiater en liaisonpsycholoog werken nauw samen met de spoedartsen van het Mobiel Crisis Team.

► Netwerk: Wij maken deel uit van het PAKT-netwerk en werken nauw samen met andere partners binnen de geestelijke gezondheidszorg.