Plastische Heelkunde

Bij de dienst Plastische Heelkunde kunt u terecht voor reconstructieve en esthetische heelkunde. De gespecialiseerde artsen engageren zich om, naast een brede waaier van klassieke ingrepen, ook de nieuwste technieken aan te bieden.

De artsen werken nauw samen: over complexe casussen wordt overlegd en soms wordt in team geopereerd. Goede communicatie met de verwijzende arts wordt nagestreefd.

U kunt bij hen terecht voor:

  • behandeling van goed- en kwaadaardige huidtumoren: snelle behadeling mogelijk ook in dagkliniek setting
  • behandeling van slecht helende wonden, littekens, kleine brandwonden
  • borstreconstructie (met eigen weefsel of prothesen) na borstkanker
  • postbariatrische heelkunde (na vermageringschirurgie)
  • esthetische heelkunde: borstvergroting, verkleining, lifting; ooglidcorrecties, facelift, canthopexie; liposuctie, lipostructuur, body contouring

Plastische Heelkunde: straat 213
Inlichtingen & Afspraken: 09 224 71 11
Contactpersoon dienst: dr. Van Waes