Pijnkliniek

De Pijnkliniek houdt zich bezig met diagnose en behandeling van pijnproblemen. De Pijnkliniek is geen discipline op zich, maar omhelst disciplines die frequent geconfronteerd met pijnklachten. Sinds 2013 heeft het AZ Jan Palfijn Gent een erkenning voor een Multidisciplinair Algologisch Team en werkt hiervoor samen met de Pijnkliniek van het UZ Gent. Verschillende diensten participeren in het team: Anesthesie, Neurochirurgie, Neurologie, Fysiotherapie, Psychiatrie, Psychologische Begeleiding, Palliatieve Zorgeenheid. De Pijnkliniek wordt geraadpleegd op doorverwijzing door huisartsen of andere specialisten.

U kunt onder andere terecht in de Pijnkliniek voor de pijnbehandeling van rug- en nekproblemen. Deze aandoeningen worden het meest behandeld met: epidurale infiltraties, wortelinfiltraties, facetinfiltraties, radiofrequente behandelingen. Via de raadpleging kan advies gegeven worden over medicamenteuze behandelingen, eventuele bijkomende onderzoeken en aangewezen technische behandeling. Consultatie en behandeling kan ooh hier alleen op doorverwijzing via de huisarts.

Patiënten met pijnpompen en neurostimulatoren kunnen ook behandeld worden in het AZ Jan Palfijn Gent. Hiervoor is er eveneens een samenwerking met de Pijnkliniek van het UZ Gent.


Inlichtingen: 09 224 71 11
Contactpersonen dienst: dr. Verdoodt en dr. Michielsen
Pijnverpleegkundige: Fritz Laureys

 

Een afspraak maken kan enkel via de huisarts.