Palliatieve Eenheid

Palliatieve zorg start wanneer genezen niet meer kan. Het beoogt streven naar een optimale levenskwaliteit, comfort en respect voor de autonomie van de patiënt. Palliatieve biedt ondersteuning op fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Dit door te zorgen voor:
  • pijn- en symptoomcontrole
  • maximaal comfort en welbehagen voor de patiënt
  • psychosociale begeleiding en ondersteuning van de patiënt en de familie...
Het AZ Jan Palfijn Gent biedt palliatieve zorg op een gespecialiseerde Palliatieve Eenheid en beschikt eveneens over een Palliatief Supportteam.
 
Een kijkje nemen op de dienst? Bekijk hier de online fotoreportage of download ze via deze link.
 

Palliatieve Eenheid: STRAAT 173
Inlichtingen: 09 224 81 73

Specialisten: