Orthopedie

De dienst Orthopedie diagnosticeert en behandelt afwijkingen van het bewegingsapparaat. Het team van orthopedisch chirurgen behandelt onder meer ziekten en ongevalsletsels (traumatologie) van beenderen en gewrichten.

De term 'orthopedische chirurgie' is ietwat misleidend. Zeker niet alle afwijkingen, zij het nu een ziekte of een letsel, vergen een operatieve behandeling. De niet-heelkundige behandeling behoudt zijn plaats voor heel wat afwijkingen en hierbij beschikt de orthopeed over een heel gamma van behandelingsmogelijkheden. Zoals geneesmiddelen, infiltraties, gips, kinesitherapie en fysiotherapie. Dit verklaart trouwens de nauwe samenwerking tussen de orthopedisch chirurg, de revalidatiearts, de reumatoloog, de kinesitherapeut en de orthopedische technieker.

Onder meer door de vergrijzing, meer mensen in het verkeer en meer mensen die sporten, zien we een toename van het aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat en hun terugslag op de functionaliteit en het sociaal leven van de mens. Zo krijgt de orthopedisch chirurg meer en meer te maken met onder andere artrose (slijtage) van gewrichten en complexe sportletsels.

Om zulke afwijkingen te behandelen, zijn de Orthopedie en de Traumatologie, mede dankzij de ontwikkeling in technologie en materiaalkunde, snel evoluerende specialismen.

Raadpleging bij onze artsen

In het Jan Palfijnziekenhuis kunt u terecht voor de meest uiteenlopende behandelingen:

  • behandelingen van breuken en ontwrichtingen d.m.v. de meeste geavanceerd technieken;
  • al dan niet minimaal invasieve prothesechirurgie van o.a. schouder, knie en heup, wervelzuilchirurgie;
  • behandeling van sportletsels met sport specifieke nabehandeling en begeleiding;
  • endoscopische ingrepen (d.w.z. ingrepen via een 'kijkoperatie') in diverse gewrichten (incluis kraakbeentransplantaties in de knie);
  • hand- en voetchirurgie.

De evolutie van de medische wetenschap heeft het ook mogelijk gemaakt dat veel van deze ingrepen en/of behandelingen kunnen gebeuren tijdens een dagopname.

Opname op de afdeling

De afdeling hospitaliseert voornamelijk patiënten met een orthopedische aandoening. Dit kan gaan om patiënten met allerlei botfracturen die al dan niet een ingreep moeten ondergaan. Maar het zijn vooral patiënten die opgenomen zijn voor het plaatsen van een prothese (heupprothese, knieprothese, schouderprothese). Andere mogelijke indicaties voor opname zijn: rugoperatie, een arthroscopie, een kruisbandplastie en dergelijke.


Raadplegingen: STRAAT 312 - Afspraken en inlichtingen: 09 224 71 11 of 09 224 87 96 (rechtstreeks nummer poli orthopedie)

Verpleegafdeling: STRAAT 161 - Hoofdverpleegkundige: Stefan De Cock