Oncologie

Binnen ons ziekenhuis wordt de oncologische zorg aangeboden via het zorgprogramma oncologie, onder leiding van een medisch oncoloog. Dit zorgprogramma maakt het mogelijk patiënten multidisciplinair op te volgen, gebruik te maken van standaard richtlijnen voor diagnose en behandeling, het betrekken van huisartsen bij de behandeling (via het Multidisciplinair Oncologisch Consult) en het aanbieden van psychosociale begeleiding van oncologische patiënten. Concrete voorbeelden hiervan zijn de begeleiding door borstverpleegkundige voor borstkankerpatiënten en het aanbieden van onco-revalidatie binnen het ziekenhuis.

Patiënten met kanker worden verzorgd op gespecialiseerde afdelingen. Behandelingen zoals chemotherapie gaan door op de afdeling Interne Geneeskunde.

Behandeling:

  • diagnose en behandeling van kwaadaardige aandoeningen
  • chemotherapie
  • bloedtransfusie
  • omgekeerde isolatie
  • samenwerking met het palliatief supportteam

Preventief darmonderzoek

In het kader van darmkankeropsporing kan u bij de dienst Gastro-enterologie een endoscopisch darmonderzoek (coloscopie) aanvragen zonder voorafgaande raadpleging.


Inlichtingen & Afspraken: 09 224 71 11
Contactpersonen dienst: dr. Samyn en oncocoach Amy Florin