Nucleaire Geneeskunde

De dienst Nucleaire Geneeskunde (Isotopen) onderzoekt de werking van organen en weefsels door licht radioactieve stoffen toe te dienen aan de patiënt. Dat gebeurt meestal via een inspuiting.

Na toediening en inwerking van de stof neemt de patiënt plaats onder een scanner die de radioactieve straling opvangt en omzet in een driedimensionaal beeld. Die afbeelding laat onze specialisten toe om een duidelijk zicht te krijgen op een mogelijke aandoening en een diagnose te stellen.

Op de dienst Nucleaire Geneeskunde (Isotopen) kunt u terecht:

 • voor diagnostische Nucleaire Geneeskunde ‘in vivo’;
 • voor beeldvorming d.m.v. een SPECT-CT camera, onder meer voor het karakteriseren van actieve botletsels, opsporen van loslating van osteosynthesemateriaal, prothesen en facetpathologie;
 • bij cardiologische aandoening, inclusief inspanningsmyocardscintigrafie;
 • bij pneumologische aandoeningen, onder meer het opsporen van recente longembolen;
 • bij endocrinologische problemen;
 • voor fysicotherapie;
 • voor reumatologische aandoeningen, inclusief inflammatie -en infectieopsporing;
 • bij diagnose en behandeling van kanker (follow-up van tumoren en/of botmetastasen, uitvoeren botscan, ventrikulografie voor linkerventrikel functie);
 • voor functionele niet-invasieve onderzoekingen in de gastro-enterologie (o.a. gastro-oesofageale en duodeno-gastrisch reflux, maaglediging, colontransit, digestieve bloeding, Octreotidescan (Carcinoïd tumoren), ademtesten...;
 • nefro-urologisch, inclusief bepaling van nierfunctie, opsporing obstructieve nefropathie en vesico-ureterale reflux;
 • neurologisch (M. Alzheimer, M. Parkinson, communicerende hydro-cefalie);
 • orthopedisch (o.a. prothesen), traumatologie en sportgeneeskunde (o.a. fracturen);
 • voor opvolging van schildklierca (post-ablatie en laattijdig);
 • voor pre-operatieve sentinelklieropsporing bij o.a. borstca, vulvaca, melanoom, penisca, parathyroïd adenoom;
 • voor lymfoscintigrafie ter opsporing van de oorzaak van lymfoedeem (onderste en bovenste ledematen) met kwantificatie (nodig voor RIZIV-terugbetaling);
 • voor pediatrische Nucleaire Geneeskunde;
 • voor radio-Jood behandeling voor hyperthyreoïdie;
 • voor metabole pijnstilling bij botmeta’s;
 • voor controle na Brachytherapie voor prostaatca;
 • voor botdensitometrie (Osteoporose).

PET/CT-scan: onze artsen voeren dit onderzoek uit in het PET/CT-centrum Marie Curie. Deze gecombineerde techniek laat een snelle en nauwkeurige diagnose of opvolging toe van zowel tumoren als infectieziekten en een aantal neurologische aandoeningen.

 

Aanvraagformulier terugbetaling botdensiometrie

Erkende zorgverleners kunnen het aanvraagformulier voor terugbetaling van botdensiometrie via onze pagina aanvraagformulieren downloaden en invullen.

Patiëntenfolder

► Myocardperfusiescintigrafie

► Schildklierscintigrafie

► Skeletscintigrafie

► PET/CT-centrum Marie Curie

 


Onderzoeken: STRAAT 211 
Inlichtingen en afspraken: 09 224 82 11
Contactpersoon dienst: Prof. dr. Lambert

Specialisten:

Geen artsen gevonden.