Nucleaire Geneeskunde

De dienst Nucleaire Geneeskunde (Isotopen) onderzoekt de werking van organen en weefsels door licht radioactieve stoffen toe te dienen aan de patiënt. Dat gebeurt meestal via een inspuiting.

Na toediening en inwerking van de stof neemt de patiënt plaats onder een scanner die de radioactieve straling opvangt en omzet in een driedimensionaal beeld. Die afbeelding laat onze specialisten toe om een duidelijk zicht te krijgen op een mogelijke aandoening en een diagnose te stellen.

Op de dienst Isotopen (Nucleaire Geneeskunde) kunt u terecht voor:

Diagnostische onderzoeken door middel van isotopenscan of scintigrafie. Hierbij kunnen onderzocht worden:

 • Pijnklachten in het skelet en de gewrichten (botscan SPECT/CT)
 • Beeldvorming van de schildklier en bijschildklieren
 • Functie onderzoek van het hart (‘MIBI’)
 • Ventilatie en perfusie van de longen
 • Hersenonderzoek, voor beoordeling van de doorbloeding van de hersenen en uitwerking Parkinson(isme) (DAT-scan)
 • Opsporen schildwachtklier bij borstkanker of huidkanker
 • Beoordelen van de maaglediging
 • Opsporen lymfoedeem
 • Uitwerken van nierproblemen (obstructie, infectie, gedaalde functie…)
 • ….

Behandeling door middel van radionucliden

 • Goedaardige en kwaadaardige schildklierziekten (radiojood)
 • Levertumoren (radio-embolisatie)
 • Metabole bottherapie met alfastralers (Xofigo)
 • Radiosynovectomie

Meting van de botdichtheid

Voor de detectie en opvolging van botontkalking (osteoporose) bieden wij een dotdensitometrie aan. Dit onderzoek vindt plaats op het gelijkvloers op de dienst medische beeldvorming.

PET/CT-scan: onze artsen voeren dit onderzoek uit in het PET/CT-centrum Marie Curie. Deze gecombineerde techniek laat een snelle en nauwkeurige diagnose of opvolging toe van zowel tumoren als infectieziekten en een aantal neurologische aandoeningen.

 

Aanvraagformulier terugbetaling botdensiometrie

Erkende zorgverleners kunnen het aanvraagformulier voor terugbetaling van botdensiometrie via onze pagina aanvraagformulieren downloaden en invullen.

Patiëntenfolder

► Myocardperfusiescintigrafie

► Schildklierscintigrafie

► Skeletscintigrafie

► PET/CT-centrum Marie Curie

 


Onderzoeken: STRAAT 211 
Inlichtingen en afspraken: 09 224 82 11
Contactpersoon dienst: Prof. dr. Lambert