Nierziekten

De dienst Nierziekten (Nefrologie) legt zich toe op het diagnosticeren en behandelen van nierziekten en nierfalen.

Dr. Deman en dr. Schurgers werken beiden als consulent Nierziekten in AZ Jan Palfijn. dr. Deman is gespecialiseerd in nierstenen. Ze houden elk een halve dag raadplegingen per week. Afspraak kan enkel op doorverwijzing van de huisarts of specialist en op voorkeur met voorafgaande bloed- of urineanalyse. Op andere dagen kan u bij hen terecht in AZ Maria Middelares Gent.


Raadplegingen Nierziekten: straat 112

Inlichtingen en afspraken: 09 224 71 11
Contactpersonen: dr. Deman (nefroloog en litholoog) en dr. Schurgers (nefroloog)