Neus-, Keel- en Oorziekten

Wat heeft de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten (NKO) u te bieden?

1. Algemene Neus-, Keel-, en Oorziekten (NKO)

  • Diagnose en behandeling van alle NKO problemen bij kinderen en volwassenen: keelontstekingen, snurkproblemen, stemstoornissen, allergie, gehoorsdaling, draaiingen, oorsuizen, afstaande oortjes, neusverstopping en sinusitis.
  • Chirurgische ingrepen zoals: amandelwegname, plaatsen van trommelvliesbuisjes, verwijderen van neuspoliepen, operaties aan het neustussenschot, de sinussen, ooroperaties en oorschelpcorrecties.

2. Hoofd- en Halsheelkunde

  • Heelkunde van kwaadaardige en niet-kwaadaardige aandoeningen zoals speekselklieren, schildklieren, aangeboren afwijkingen, heelkunde aan het strottenhoofd, halsoperaties en halsklieren.

3. Foniatrie

Foniatrie is de subdiscipline binnen de NKO die zich (nog) volledig focust op stem-, spraak-, taal-, en slikstoornissen. Een gespecialiseerd stem- en/of slikonderzoek gebeurt op multidisciplinaire wijze samen met een vakbekwame logopedist. Hieronder vallen onder meer de neurogene stoornissen, aangeboren afwijkingen (bijv. schisis), begeleiden van professionele stemgebruikers (leraren, journalisten, zangers...) en bijvoorbeeld ook slikstoornissen door Zenker divertikel.

Patiëntenfolders

► Lees hier de folder over EPD (Enzyme Potentiated Desensitisation)

► Lees hier de folder over Poliepen, amandelen en trommelvliesbuisjes bij kinderen

► Lees hier de folder over Stemhygiëne

► Lees hier de folder over Stemrust

► Lees hier de folder over Tinnitus

► Lees hier de folder over Wat als je minder begint te horen?


Neus-, Keel- en Oorziekten: straat 111
Inlichtingen & Afspraken: 09 224 71 11