Neurologie

De dienst Neurologie streeft er, samen met de dienst Psychiatrie, naar om een goede kwaliteitsvolle zorg te bieden. De nadruk ligt hierbij op diagnostiek en therapie volgens de laatste richtlijnen. Bijkomende aandachtspunten zijn het laagdrempelige karakter van onze dienst en een vlotte samenwerking met de huisartsen en de intramurale specialisten.

Raadpleging bij onze artsen

Alle mensen met aandoeningen binnen de neuropsychiatrie kunnen bij ons geholpen worden. Zoals bij klachten van hoofdpijn, duizeligheid, gevoelsstoornissen, pijn, verlammingen of krachtsverlies, gangmoeilijkheden, epilepsie, slaapmoeilijkheden, depressie, psychose, burn out, stress- en angststoornissen, psychisch trauma, gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek. Tevens kan er neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden.

Er wordt samengewerkt met externe psychologen indien geïndiceerd en na overleg met de huisarts.

Opname op de afdeling

Op de verpleegafdeling Neurologie worden patiënten opgenomen met neurologische (bv. herseninfarct, hersenbloeding, Parkinson, ...), psychische (bv. depressie, …) of interne problemen. Opnames gebeuren zowel via spoed, na een consultatie of op vraag van de huisarts of specialist.

Onder meer patiënten met psychische klachten of ontwenning (alchohol) worden op de afdeling Neurologie opgenomen tijdens de acute fase en nadien eventueel doorverwezen naar de PAAZ.

Opname op de revalidatie-afdeling

Patiënten kunnen terecht op de afdeling Neurologische/Locomotorische revalidatie


Raadplegingen Neurologie: STRAAT 312 - Afspraken: 09 224 71 11

Verpleegafdeling Neurologie: STRAAT 142 - Inlichtingen: 09 224 81 42
Hoofdverpleegkundige: Tineke Demeyere

Revalidatieafdeling Neurologie (SP): STRAAT 141 - Inlichtingen: 09 224 81 41
Waarnemend hoofdverpleegkundige: Stefanie De Groote