Laboratorium

In het Laboratorium kunt u terecht voor:

  • bloedafname ambulante patiënten (volwassenen en kinderen)
  • functionele testen (hormonologie, glucosetolerantietest)
  • glucose dagcurve
  • laboratoriumonderzoeken: hematologie, serologie, klinische scheikunde, microbiologie, parasitologie en mycologie, radioisotopen in vitro
  • beenmergpunctie gehospitaliseerde patiënten
  • spermaonderzoek (na afspraak)
  • zweettest (na afspraak) gehospitaliseerde patiënten of in daghospitalisatie
  • aderlatingen
  • dringende bloedgasanalyse en dringende celtelling perifeer bloed

Werking

Het klinisch laboratorium van het Jan Palfijnziekenhuis valt uiteen in drie deeldomeinen: de hematologie, de klinische chemie en de microbiologie. Het laboratorium hematologie bestaat op zijn beurt uit stolling, immuunhematologie, hemato-morfologie en hemocytometrie.

Binnen het laboratorium microbiologie werkt men aan gramkleuring en het vormen van culturen. Deze zaken vormen nog altijd de hoeksteen van de microbiologie (deelgebieden microbiologie: bacteriologie, parasitologie, mycologie en virologie).
De bloedbank van het ziekenhuis maakt eveneens deel uit van het laboratorium.

Het proces van staalverwerking is binnen het laboratorium voor de drie deeldomeinen hetzelfde. Dit proces valt uiteen in een pre analytische fase, een analytische fase en een post analytische fase. Elke fase is van belang: zowel een correcte staalafname, een juiste identificatie, de adequate verwerking, als de nauwkeurige rapportering van het staal. In heel dit traject is het belangrijk het pad van het staal perfect te kunnen volgen.

Het Laboratorium is dag en nacht operationeel voor ziekenhuispatiënten.

Kwaliteit

Door onder andere het principe van de traceerbaarheid te hanteren, garandeert het laboratorium kwaliteit. Accurate resultaten worden onder meer gegarandeerd door deelname aan nationale en internationale kwaliteitsprogramma’s en de samenwerking met peillaboratoria.


Laboratorium: STRAAT 212 - Inlichtingen en afspraken: 09 224 82 12 - laboratorium@janpalfijngent.be
Diensthoofd: dr. Ide
Hoofdlaborante: Michèle Paillot

Openingsuren bloedafname:
maandag t.e.m. vrijdag zonder afspraak: 8u30 - 12u  en 13u30 - 17u
zaterdag enkel op afspraak: 8u30 – 12u