Intensieve Zorgen

Intensieve Zorgen: straat 131 - Inlichtingen: 09 224 81 31
Hoofdverpleegkundige: Chantal Vanthournout

Bezoekuren: 13-14u en 19-20u (maximaal 2 personen per bezoek)