Geriatrie

De dienst Geriatrie richt zich tot patiënten ouder dan 75 jaar die door hun medische (en sociale) problematiek kwetsbaar zijn en een complexe aanpak vragen. Vaak worden meerdere hulpverleners betrokken bij de behandeling: artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, ergotherapeuten, kinesisten, sociale dienst… We staan garant voor een warme integrale kwaliteitszorg om aan alle noden te voldoen. Onze voornaamste doelstelling is de bejaarde zo snel mogelijk laten herstellen (recuperen en revalideren) zodat hij of zij terug naar huis kan, of naar een thuisvervangende omgeving.

Onze geriatrische zorgen zitten vervat in het Geriatrisch Zorgprogramma: de raadpleging bij de specialist, de verpleegafdeling, de dagopname in het Geriatrisch Dagziekenhuis, de interne liaison (het opvolgen van geriatrische patiënten binnen het ziekenhuis die niet opgenomen zijn op de geriatrische afdeling) en de externe liaison (de contacten met hulpverleners van geriatrische patiënten buiten het ziekenhuis).

Opname op de verpleegafdeling

Dit zijn de acute geriatrische afdelingen, deels in samenwerking met de universitaire dienst geriatrie van het UZ Gent. Deze afdelingen bieden de mogelijkheid voor diagnose, behandeling, revalidatie en tussenkomst bij geplande plaatsing van patiënten ouder dan 75 jaar waarbij we werken in een multidisciplinair kader.

Bij een verblijf op de verpleegafdeling streven we naar het hoogst mogelijk niveau van zelfredzaamheid en levenskwaliteit voor elke patiënt. Daarnaast is er uiteraard de gerichte aanpak en opvolging van de specifieke medische (lichamelijke of geestelijke) problematiek. In samenspraak met de patiënt kunnen we ook uitkijken naar de meest geschikte sociale oplossing na de opname. We streven er steeds naar om de opnameduur beperkt te houden, uiteraard rekening houdend met de grenzen van wat medisch haalbaar is.

Korte opname in het Dagziekenhuis geriatrie

Het Geriatrisch Dagziekenhuis biedt geriatrische patiënten een maximale, kwaliteitsvolle zorgverlening. Geriatrische patiënten kunnen er terecht voor onderzoek, therapie of revalidatie. Om de traditionele ziekenhuisopname te vermijden of te beperken en het dagritme van de patiënten zo weinig mogelijk te verstoren gebeurt zoveel mogelijk op één dag of meerdere afzonderlijke dagen.

De aanvraag voor een afspraak verloopt altijd via de huisarts, zorgverlener, de geneesheer specialist of na een geriatrisch consult.

Afspraken worden ingepland op werkdagen tussen 8 uur en16 uur.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor een afspraak in het Geriatrisch Dagziekenhuis.

1. Diagnostisch programma Dagziekenhuis Geriatrie

 • verschillende onderzoeken en/of consultaties op één dag
 • pre-operatieve onderzoeken
 • multidisciplinaire evaluatie van incontinentie, malnutritie, valproblematiek, cognitieve problemen...

2. Therapeutisch programma Dagziekenhuis Geriatrie

 • complexe wondzorg
 • transfusie
 • intraveneuze medicatie
 • plaatsen en/of vervangen van katheters en sondes
 • ...

3. Revalidatieprogramma Dagziekenhuis Geriatrie

 • na een CVA/TIA (hersenberoerte)
 • na een val
 • na een orthopedische ingreep
 • bij geheugenproblemen
 • ...

Ergotherapie

De ergotherapeut benadert de patiënt met een holistische visie. Er wordt rekening gehouden met de verwachtingen, noden en interesses van de patiënt. Patiënten worden individueel en in groep behandeld door de ergotherapeut met als doel zelfstandigheid te behouden of te verwerven. De ergotherapeut staat in voor ADL-activiteiten, testing, het trainen van motorische en sensorische functies bovenste ledematen en oefenen van mentale en cognitieve functies. Er zijn tevens groepsactiviteiten op de afdeling en er is aandacht voor relaxatie. Samen met andere disciplines is er oog voor valpreventie. Er wordt bij ontslag samengewerkt met dienstencentra, ergotherapie aan huis en anderen.

Kinesitherapie

Kinesitherapeutische screening omvat testing zoals Tinetti-test, 6-minuten wandeltest, handknijpkracht, unipodaalstand, Timed chair-stands, Functional Reach, Timed Up-and-Go test.
Oefentherapie bestaat uit geïndividualiseerde oefeningen voor kracht, evenwicht, mobiliteit en uithouding, conform de COMBAT-aanpak. 
Voorlichting over risicofactoren i.v.m. vallen wordt besproken met de patiënt en de omgeving.
Na ontslag blijft de kinesitherapeut een aanspreekpunt voor collega's die instaan voor de verder opvolging.

Ontslagvoorbereiding

De Sociale Dienst besteedt vanaf de eerste opnamedag bijzondere aandacht aan de voorbereiding van het ontslag, hetzij naar huis, hetzij naar een thuisvervangend milieu. De ontslagmogelijkheden worden met de patiënt en zijn omgeving besproken, waarbij de Sociale Dienst begeleiding aanbiedt op administratief, persoonlijk, psychisch en sociaal vlak.


RAADPLEGINGEN:
Straat 112 
Afspraken: 
09 224 71 11

VERPLEEGAFDELINGEN: 

 • 351-Geriatrie: 09 224 83 51 (Hoofdverpleegkundige Stijn Eeckhaut)
 • 352-Geriatrie: 09 224 83 52 (Hoofdverpleegkundige Karien Callewaert)

DAGZIEKENHUIS GERIATRIE:
Straat 363 
Inlichtingen: 09 224 83 63

geriatrischdagziekenhuis@janpalfijngent.be