Geriatrie

Het zorgprogramma Geriatrie streeft naar een optimalisatie van de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van de oudere persoon via een interdisciplinaire aanpak.

Het zorgprogramma richt zich op het diagnostisch en therapeutisch proces, én op de revalidatie en opvolging van de 75-plusser. We sporen risicopatiënten op aan de hand van een gespecialiseerde vragenlijst (Geriatrisch Risico Profiel - GRP) en staan in voor een vroegtijdige aanpak.

Het geriatrisch aanbod in AZ Jan Palfijn Gent:

}  Geriatrische verpleegafdelingen

}  Dagziekenhuis Geriatrie

}  Consultatie Geriatrie

}  Interne Liaison Geriatrie

}  Externe Liaison Geriatrie

Dr. Vander Stichele Elisabeth - Diensthoofd Geriatrie
Prof. Dr. Petrovic Mirko - via assistent