Fertiliteitscentrum (IVF)

Iedereen met een kinderwens is welkom in het Fertiliteitscentrum (IVF) van het AZ Jan Palfijn Gent. Het centrum biedt volgende behandelingen aan: ovulatie inductie, inseminatie, IVF/ICSI, bewaring gameten (eicellen en zaadcellen) en embryo’s, eiceldonatie en spermadonatie.

U maakt een keuze uit één van onze fertiliteitsartsen. Deze gynaecoloog begeleidt en behandelt u en uw partner doorheen uw behandeling.

Met behulp van overeenkomsten en toestemmingen worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt rond de fertiliteitsbehandeling en de bestemming van de embryo’s en gameten in verschillende situaties. Deze toestemmingen kan u hieronder terugvinden.

Verder bieden wij de mogelijkheid om persoonlijk op afspraak te komen bij een vroedvrouw van de afdeling. Tijdens dit contactmoment kunt u al uw vragen stellen en krijgt u de kans om kennis te maken met het Fertiliteitscentrum voor uw behandeling start.

Het Fertiliteitscentrum van het AZ Jan Palfijn Gent is een referentiecentrum voor de ziekenhuizen AZ Maria Middelares, OLV Aalst en Sint-Augustinus Antwerpen.

Voor praktische informatie kan u de informatiegids doornemen die u hieronder kan terugvinden.

Ons fertiliteitscentrum is erkend door het RIZIV om 'oncofreezing' toe te passen. Patiënten die een kankerbehandeling ondergaan, draagster zijn van genetische mutatie en/of patiënten met hematopoëtische aandoening kunnen hiervoor in aanmerking komen. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunnen ze rekenen op een tegemoetkoming om hun ei- of zaadcellen in te vriezen en te bewaren voor minimum tien jaar. De voorwaarden voor de tegemoetkoming en de mogelijke behandelingen vindt u hier.

Voor meer informatie over het doneren van sperma of eicellen kan u terecht op www.ikhelpmee.be

 

 

Wachtlijst bij gebruik van een anonieme spermadonor!

 

Wegens het beperkte aanbod van anonieme spermadonoren zijn we genoodzaakt om een wachtlijst in te voeren.
Vooraleer u als wensouder wilt opstarten met een cyclus (inseminatie of ICSI) met gebruik van anoniem donorsperma dient u hiervoor toestemming te vragen bij uw behandelend arts.
De arts meldt u aan op de wachtlijst en deze ontvangt een melding vanaf er anoniem donorsperma voorradig is voor u. Pas hierna kan een stimulatiecyclus opgestart worden.

 


Fertiliteitscentrum (IVF): STRAAT 381 
Inlichtingen: 09 224 88 50 
fertiliteitscentrum@janpalfijngent.be 
IVF labo: 09 224 88 52
IVF studie: 09 224 88 51


Afdelingsverantwoordelijke fertiliteitscentrum: Dr. Wim Decleer
Hoofdvroedvrouw: Mieke Rouges 


INSTRUCTIEVIDEO'S VOOR PATIËNTEN

Menopur 75E