Dagcentrum De Kolibrie

Dagcentrum De Kolibrie biedt een kortdurende therapie aan tijdens de dag (zonder overnachting). De therapie wordt afgestemd op je specifieke noden en gebeurt in groep.

Wie kan bij ons terecht?
(Jong)volwassenen en ouderen die worstelen met:

  • Depressie
  • Relationele problemen
  • Psychosomatische klachten
  • Angst(en)
  • Levensloopproblemen
  • Middelenafhankelijkheid

We geloven er sterk in dat je door zelf actief deel te nemen en mee vorm te geven aan de therapie kan groeien. We vertrekken vanuit je eigen krachten om positief te veranderen. De zorg die we aanbieden is laagdrempelig en betaalbaar. 

Hoe aanmelden?
Je kan jezelf aanmelden voor therapie, maar ook een hulpverlener (huisarts) kan je doorverwijzen naar het dagcentrum.

Stuur een e-mail naar dagcentrumdekolibrie@janpalfijngent.be met vermelding van je naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres. Vermeld ook dat je je wil aanmelden voor het dagcentrum De Kolibrie.
Aanmelden kan ook telefonisch via 09 224 87 92.

Een medewerker contacteert je dan zo snel mogelijk voor een intakegesprek.

Het team
Het vaste kernteam van dagcentrum De Kolibrie bestaat uit een psychiater (dr. Céline Cousaert), hoofdverpleegkundige, psycholoog, ergotherapeut en verpleegkundigen. 

Kostprijs
10 euro per dag (lunch, koffie/water/thee en parking zijn inbegrepen in deze dagprijs). 

Maximale veiligheid voor alle patiënten - specifieke coronamaatregelen
Om de patiëntveiligheid maximaal te waarborgen worden de groepen verkleind en de dagen therapie worden anders georganiseerd. De ik-stuttende therapiegroep en de ik-explorerende groep bestaan elk uit 7 personen. Beide groepen volgen apart hun therapieprogramma. Indien er toch therapiemomenten overlappen, worden zoveel mogelijk buitenactiviteiten georganiseerd. 

Het aantal uren therapie wordt anders ingevuld om de veiligheid te garanderen.
   
De ik-stuttende groep heeft op volgende dagen therapie: maandagochtend van 9 tot 12.45 uur, donderdag en vrijdag van 9 tot 15.45 uur. Er is de keuze tussen 4 of 8 weken therapie. 
De ik-explorerende groep heeft op volgende dagen therapie (gedurende 8 weken): maandagmiddag van 13 tot 15.45 uur, dinsdag en donderdag van 9 tot 15.45 uur.

Een deel van het programma wordt verwerkt in thuisopdrachten, die later opnieuw in groep worden besproken. De kwaliteit van het volledige therapieprogramma wordt zo verzekerd.

 

Specialisten: