Anesthesie

Patiënten die een verdoving moeten ondergaan, bijvoorbeeld met het oog op een operatie, komen in contact met de anesthesist. Daarnaast staat de anesthesist in voor pijnbestrijding indien nodig: postoperatieve pijn, pijncontrole tijdens de bevalling of chronische pijn.

Patiënten die dit wensen kunnen steeds vooraf een gesprek vragen met de anesthesist. Het kan ook zijn dat de anesthesist zelf een bezoek brengt aan de patiënt voor de operatie om bepaalde zaken toe te lichten en eventueel bijkomende vragen te beantwoorden.

Inlichtingen & Afspraken: 09 224 71 11
Contactpersoon diensthoofd: dr. K. De Graeve