Allergieën en Immuniteitsziekten

Welkom bij het Allergiecentrum, de dienst voor allergieën en immuniteitsziekten. Het allergiecentrum is een onderdeel van de afdeling Interne Geneeskunde.

Wat is een allergie?

Het afweersysteem beschermt ons normaal gezien tegen virussen en bacteriën omdat deze schadelijk kunnen zijn. Een allergie is een abnormale reactie van ons afweersysteem op stoffen die eigenlijk onschadelijk zijn. Allergieën treffen ongeveer 25% van onze bevolking, zowel kinderen als volwassenen.  

De klachten bij een allergie kunnen zeer verschillend zijn. De best gekende klachten zijn niezen, snotteren, neusjeuk, neusloop, tranende ogen, jeukende ogen, rode ogen, piepende adem, kortademigheid, hoesten, galbulten (urticaria) en eczeem.

Ook de oorzaken van allergie zijn zeer verschillend. Klassieke voorbeelden zijn huisstofmijt, stuifmeel (pollen), kat, hond, voeding, geneesmiddelen en gif van wespen en bijen.

De diagnose van een allergie start met het grondig bespreken van de klachten en de mogelijke oorzaken. Vervolgens worden op basis van de vermoedens bijkomende tests uitgevoerd om zo de diagnose te bevestigen (of te ontkrachten) en de beste behandeling op de starten. 

Lees hier meer over allergiën. 

Waarom een allergiecentrum?

Het voordeel van een allergiecentrum is dat u bij artsen terecht komt met een erg specifieke expertise en ervaring. De diagnose en behandeling van allergie ligt namelijk niet altijd voor de hand.

Zo is het belangrijk te weten dat de klachten die bij een allergie horen, evengoed kunnen voorkomen zonder dat je allergisch bent. Een klassiek voorbeeld is chronisch urticaria, ook netelroos genoemd, waarbij de patiënt meer dan 6 weken aanslepende huidlast, type galbulten, vertoont. Chronisch urticaria is bijna nooit een allergie! De nodige kennis van andere - soms zeldzame - ziekten die klachten zoals “hooikoorts”, astma, galbulten (urticaria) en eczeem kunnen veroorzaken is dus vereist.

Daarnaast ligt de oorzaak van een allergie ook niet altijd voor de hand en vergt het vaak de nodige ervaring om de puzzelstukjes, die moeten leiden tot een juiste diagnose, in elkaar te passen.

Tenslotte is er bijzondere expertise nodig voor het afnemen van allergietests. Niet zozeer de uitvoering van deze tests stelt een probleem, maar wel de correcte interpretatie. Uitzonderlijk zijn allergietesten negatief, terwijl de patiënt soms een ernstige allergische reactie vertoonde. Waar nodig kunnen dan meer gespecialiseerde tests ingepland worden. Veel vaker echter zijn allergietesten positief, terwijl er geen bijhorende klachten voorkomen.

Uiteindelijk is een correcte diagnose essentieel om tot een juiste behandeling te komen. Uw arts zal dan een keuze maken uit het beschikbare gamma van allergiemedicatie om zo op een efficiënte en veilige manier uw allergieklachten op te vangen. Wanneer blijkt dat de klachten niet het gevolg zijn van een allergie maar veroorzaakt worden door een andere ziekte, zal een aangepaste behandeling opgestart worden.

Het Allergiecentrum Jan Palfijn Gent werkt sedert de oprichting in 1997 nauwe samen met de Afdeling Allergologie - Immunologie - Reumatologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Laboratorium Immunologie van de Universiteit Antwerpen. Dankzij deze samenwerking kunnen we bijzondere diagnostische tests en behandelingen aanbieden die elders niet beschikbaar zijn. Er is eveneens een netwerk opgebouwd met tal van internationaal gerenommeerde collega’s.

Heeft uw kind last van allergieën? Dan kunt u terecht bij onze kinderartsen.


Raadplegingen: STRAAT 112 - Afspraken: 09 224 81 11
Contactpersoon (Prof. dr. Ebo): Inlichtingen via 09 224 71 11