Diagnose & MOC

Diagnostiek

De diagnostiek van borstkanker berust op drie pijlers: het klinisch onderzoek, de medische beeldvorming en de weefseldiagnostiek (cytologie of histologie).

1. Medische beeldvorming

Mammografie

De hoeksteen van de diagnostiek blijft nog steeds de mammografie. Het digitaal mammografietoestel van het AZ Jan Palfijn is uitgerust met een nieuwe detector die een hoogperformante beeldkwaliteit biedt met een hoge signaal/ruisverhouding en een lage stralingsdosis. De dosis is quasi gehalveerd ten opzichte van het vorig systeem met fosforplaten. Hierdoor kan men letsels in een vroeger stadium ontdekken. Ook het comfort voor de patiënt is groter (de compressie is minder pijnlijk dankzij een flexibele compressieplaat en de compressietijd is korter).

De mammografieën worden uitgevoerd door ervaren vrouwelijke verpleegkundigen die hiervoor specifiek werden opgeleid. AZ Jan Palfijn Gent doet mee aan het screeningsprogramma van de Vlaamse overheid en is een erkend centrum hiervoor. Naast de screeningsmammografieën worden alle mammografieën ook door meerdere artsen beoordeeld.

Echografie

Na een grondige studie van de mammografiebeelden gebeurt er in de meeste gevallen een echografie van de borsten. Het is het aanvullend onderzoek bij uitstek na de mammografie. De echografie is in staat om afwijkingen die niet zichtbaar zijn op de mammografie in het licht te stellen, zoals cysten, fibroadenomen maar ook bepaalde kwaadaardige tumoren.

De dienst Medische Beeldvorming van het AZ Jan Palfijn Gent beschikt over hoogkwalitatieve echografietoestellen met hoogfrequente sondes en met de nieuwste software. Het echografielokaal bevindt zich vlak naast het mammografielokaal wat tijdbesparend en comfortabel is voor de patiënten. Het onderzoek is vergelijkbaar met de echografie die bij zwangerschappen wordt uitgevoerd en is volledig pijnloos en onschadelijk.

MRI

Het MRI-toestel van het AZ Jan Palfijn is er één van de nieuwe generatie. Er kunnen hoge resolutie opnamen en 3D-reconstructies uitgevoerd worden. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. De patiënte wordt in buiklig gepositioneerd en er wordt een contraststof intraveneus ingespoten. Ook dit onderzoek is volledig onschadelijk aangezien gebruik wordt gemaakt van een magnetisch veld gecombineerd met radiogolven en niet van ioniserende stralen.

2. Biopsie

Bij het vaststellen van verdachte letsels op mammo- of echografie wordt aansluitend overgegaan tot een biopsie. De biopten worden doorgestuurd naar het Labo Anatomopathologie van het AZ Jan Palfijn Gent. Binnen de 48 uur is het resultaat gekend.
De oksel wordt eveneens onderzocht en bij verdachte okselklieren wordt ook hiervan een stukje weefsel weggenomen voor microscopisch onderzoek. 

3. Preoperatieve staging van patiënten met borstkanker

Alvorens een behandeling te starten, wordt eerst onderzocht of de tumor geen uitzaaiingen elders in het lichaam heeft veroorzaakt. Deze preoperatieve staging gebeurt d.m.v. RX thorax, echografie abdomen (lever) en skeletscintigrafie (botscan).

 

Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC)

Na afronding van de onderzoeken wordt elke nieuwe patient(e) besproken op het MOC om in overleg te beslissen wat de beste behandeling is. Ook de nabehandeling van een geopereerde patiënt(e) met borstkanker wordt integraal in het MOC (Multidisciplinair Oncologisch Consult) besproken. Deze vergadering gaat wekelijks door. Hierbij zijn alle betrokken specialisten aanwezig: gynaecoloog, radioloog, isotopist, patholoog, medisch oncoloog, radiotherapeut-oncoloog, plastisch chirurg, psycholoog, oncocoach, diëtist en kinesist. Ook de huisarts wordt uitgenodigd en biedt, door zijn nauwe relatie met de patiënt, een grote meerwaarde bij het opstellen van het behandelplan. De huisarts wordt per telefoon of per mail uitgenodigd en kan de MOC zelf bijwonen of via video/tele-MOC volgen.

Het behandelingsplan wordt steeds individueel opgesteld aan de hand van volgende variabelen:

1. Ziektegerelateerde variabelen:

  • TNM-stadium (Tumorgrootte, Noduli, Metastasen)
  • Groeipatroon (graad 1 tot 3 = mate van agressiviteit)
  • KI67-index (aantal cellen in actieve deling)
  • Hormoonreceptorstatus (negatief, positief, score)
  • Her2/Neu-status (immunohistochemisch en genamplificatie)
  • Lymfovasculaire invasie (aan- of afwezig)

2. Patiëntgerelateerde variabelen:

  • Algemene gezondheidstoestand
  • Leeftijd
  • Comorbiditeit