Daniël Termont nieuwe voorzitter Ziekenhuisnetwerk Gent

Datum
11/02/2020

Daniël Termont, ere-burgemeester van de Stad Gent, werd op maandag 10 februari officieel voorgedragen als de eerste voorzitter van het nieuwe Ziekenhuisnetwerk Gent.

Sterkste kandidaat

Na een openbare oproep voor de kandidatuur van voorzitter van het nieuwe Ziekenhuisnetwerk Gent kwam Daniël Termont na een grondige screening door de voorzitters van de Raden van Bestuur van de vier ziekenhuizen als sterkste kandidaat uit de procedure.

Daniël Termont zal na zijn aanstelling onmiddellijk het voorzitterschap opnemen: ‘Ik ben zeer vereerd met deze opdracht, maar ben er mij van bewust dat dit geen "wandeling in het park" wordt. Er zal door iedereen hard en intens moeten gewerkt worden, maar met de steun van alle stakeholders ben ik er van overtuigd dat we in Gent en Oudenaarde over een paar jaar één van de sterkste zorgnetwerken in ons land zullen hebben.’

Hij zit onder andere de vergaderingen van de algemene vergadering en raad van bestuur van het netwerk voor. Als voorzitter bepaalt hij mee de strategische beleidslijnen van het netwerk. De vier ziekenhuizen zijn alvast opgetogen over de aanstelling van Daniël Termont die als voorzitter een pak ervaring en expertise inbrengt.

Daniël Termont kan bogen op een brede expertise in verschillende domeinen en heeft een ruim netwerk. Hij bekleedde verschillende mandaten in de energiesector, het Havenbedrijf Gent en is nog steeds voorzitter van de Belgische gasinfrastructuurbeheerder Fluxys. Hij startte zijn carrière destijds bij de Socialistische Mutualiteiten en is dus ook vertrouwd met de zorgsector.

Ziekenhuisnetwerk Gent

Het Ziekenhuisnetwerk Gent is een locoregionaal samenwerkingsverband tussen het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas Gent, het AZ Oudenaarde en het AZ Jan Palfijn Gent. De vier ziekenhuizen werken voor specifieke zorgtrajecten nu al onderling samen. In het netwerk wordt die samenwerking structureel verder uitgebouwd.

Niet alleen de medische en verpleegkundig-paramedische disciplines, maar ook de ondersteunende diensten zoals IT, HR, communicatie, financiën en kwaliteitszorg bundelen hun expertise zodat de patiënt de best mogelijke zorg en een gelijke, hoogwaardige behandeling ontvangt binnen het netwerk, ongeacht het ziekenhuis van aanmelding.  

 

 

 

 

Het UZ Gent, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Oudenaarde en AZ Jan Palfijn Gent vormen samen het locoregionaal ziekenhuisnetwerk Gent. De Vlaamse Overheid zal het nieuwe ziekenhuisnetwerk Gent (kortweg ZNG) volgens verwachting begin 2020 officieel goedkeuren. De vier ziekenhuizen stemmen hun medisch aanbod onderling op elkaar af, verwijzen patiënten door naar specialistische diensten en creëren schaalvoordeel bij ondersteunende dienstverlening. Finaal ontvangt de patiënt de best mogelijke zorg dicht bij huis.