Dagziekenhuis Geriatrie

Het geriatrisch dagziekenhuis streeft ernaar om, tijdens een verblijf van één dag, oudere patiënten een maximale en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.

Het dagziekenhuis probeert:

► Langdurige opname te voorkomen
► Duur van de opname te beperken en terugkeer naar huis vlotter te maken
► De oudere zo lang mogelijk in zijn/haar vertrouwd thuismilieu te laten

Het dagziekenhuis beschikt over diverse zorgtrajecten die uit meerdere dagen kunnen bestaan.

Op het geriatrisch dagziekenhuis is er:

 één begeleider toegestaan

► continu verpleegkundig toezicht

► meerdere onderzoeken worden zo efficiënt mogelijk gepland en de resultaten worden, waar mogelijk, op het einde van de dag besproken met de patiënt.

 

In elk programma of zorgtraject wordt een Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) afgenomen. Het CGA omvat een screening van de patiënt in zijn/haar thuissituatie en de algemene toestand van de patiënt.

 

Diagnostiek/onderzoek/consult op vraag van huisarts

Geheugenkliniek
Een traject van 2 (max. 3) dagen met uitgebreide testing door ergotherapeut, psycholoog, geriater en neuroloog.

Pre-operatief traject (voor een operatie)
Alle pre-operatieve voorbereidingen worden in orde gebracht op één dag.

Valbilan
Een uitgebreide testing door ergotherapeut, kinesitherapeut en verschillende artsen.

Wondzorg
Opvolging en advies over elke wonde door de wondzorgverpleegkundige en arts.

Transfusie/infuustherapie
Transfusie en infuustherapie in een veilige omgeving

Heupfractuur
Controle na een ingreep of conservatief herstel door verschillende disciplines.

Fractuur algemeen
Controle na een ingreep of conservatief herstel door verschillende disciplines

Het team van het dagziekenhuis geriatrie bestaat uit verpleegkundigen, een ergotherapeut en een kinesitherapeut. Zorgverleners en artsen van andere disciplines zijn indien nodig raadpleegbaar zoals een maatschappelijk werker, een psychologe of een diëtiste.

► Onthaal ziekenhuis

Bij aankomst schrijft u zich in aan de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis (gelijkvloers). U neemt een ticket aan de automaat en u gaat naar het toegewezen loket.

Klik hier voor meer info over hoe je het ziekenhuis kan bereiken.

► Onthaal dagziekenhuis

In het dagziekenhuis, in straat 363, wordt u onthaald door de verpleegkundige. De verpleegkundige geeft uitleg over de dagindeling, de geplande onderzoeken, de werking van het dagziekenhuis en het verwachte ontslaguur.

► Arts

De geriater komt in de loop van de dag langs om u te begroeten en eventuele resultaten of conclusies mee te geven. De geriater schrijft nadien een adviserende ontslagbrief voor de huisarts.

► Assessment, onderzoeken en behandeling

De verpleegkundige coördineert en organiseert het Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), de onderzoeken en/of behandelingen. U wordt continu begeleid, opgevolgd en verzorgd door de verpleegkundige van het dagziekenhuis.

De verpleegkundige bundelt alle informatie en resultaten. Elke patiënt wordt besproken op een dagelijks multidisciplinair overleg waarop elke betrokken discipline aanwezig is. De arts formuleert zijn/haar advies in overleg met het multidisciplinair team en samen stellen ze een behandelplan op.

Gedurende de dag wordt een broodmaaltijd voorzien. Indien u zich nuchter aanmeldt voor een onderzoek wordt een ontbijt aangeboden na het onderzoek.

► Ontslag

Het uur van ontslag wordt meegedeeld door de verpleegkundige na het besluit van de geriater.

Alle relevante resultaten komen in het persoonlijk elektronisch patiëntendossier en een verpleegkundige ontslagbrief wordt meegegeven met de patiënt. De arts bezorgt zo snel mogelijk een ontslagbrief aan de huisarts.

Indien nodig wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Breng zeker volgende zaken mee:

► Identiteitskaart
► Medicatie voor één dag in de originele verpakking
► Een actuele en complete medicatielijst
► Bril(len), hoorapparaat, kunstgebit
► (Vlotte) dagkledij en gesloten schoenen
► Eventuele brieven van uw huisarts vb. de verwijsbrief

De aanvraag voor het dagziekenhuis geriatrie gebeurt door de huisarts, de geriater of een arts-specialist.
Vul het aanvraagformulier in voor een afspraak in het geriatrisch dagziekenhuis en mail het ingevulde formulier naar dagziekenhuis.geriatrie@janpalfijngent.be

► Aanvraagformulier dagziekenhuis Geriatrie (pdf)
► Aanvraagformulier dagziekenhuis Geriatrie (Word)

We werken aan een digitaal aanvraagformulier.

 

Dagziekenhuis Geriatrie

Straat 363 

Inlichtingen: T 09 224 83 63 of dagziekenhuis.geriatrie@janpalfijngent.be (elke weekdag bereikbaar telefonisch of per mail).

Een aanvraag indienen of afspraak maken? Via het aanvraagformulier op de website kan u een digitale aanvraag indienen. De verpleegkundige legt opnamedatum vast in overleg met de geriater. Een digitale bevestiging wordt verstuurd naar de aanvragende arts. Een schriftelijke bevestiging met onthaalbrochure wordt verstuurd naar de patiënt.  

Het dagziekenhuis is open op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8 en 16 uur. 

Hoofdverpleegkundige geriatrisch dagziekenhuis: Karien Callewaert