CoZo: uw patiëntendossier

CoZo: toegang tot uw elektronisch patiëntendossier en uw medische beelden

In het kader van een goede zorgbehandeling is het belangrijk dat zorgverleners die u behandelen over de juiste informatie over uw gezondheidstoestand kunnen beschikken.

Aangezien het mogelijk is dat er gegevens betreffende uw gezondheidstoestand bij verschillende zorgverleners of zorginstellingen worden bewaard, is het van groot belang dat deze gegevens op een snelle en veilige manier kunnen worden uitgewisseld met respect voor uw rechten als patiënt.

CoZo heeft tot doel om op een efficiënte wijze een snelle en beveiligde elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk te maken tussen zorgverleners die u behandelen in België.

Uw gegevens zijn niet raadpleegbaar tenzij u daar zelf expliciete toestemming toe gegeven heeft. Naast deze toestemming is het vervolgens zo dat enkel artsen waarmee u een behandelrelatie hebt, effectief gegevens kunnen raadplegen. Indien u niet wenst dat uw huisarts uw medisch dossier kan inzien, kan u de toestemming weigeren. U hoeft geen reden voor deze weigering op te geven.

U kan uw toestemming altijd intrekken of een weigering ongedaan maken, door dit te melden aan één van de deelnemende ziekenhuizen, of door met behulp van uw elektronische identiteitskaart zelf in te loggen op het patiëntenportaal. De gegevens zoals uw elektronisch dossier en de resultaten van medische onderzoeken kan u na identificatie bekijken via de website van CoZo.

U kan uw elektronisch patiëntendossier ook raadplegen via https://www.mijngezondheid.belgie.be.