Commissie voor Oncologie

Huisartsen worden naast hun aanwezigheid in een MOC ook betrokken bij de organisatie en structuur van het Zorgprogramma Oncologie. Dit gebeurt via vertegenwoordiging in de Commissie voor Oncologie.

Deze commissie is een interne overlegstructuur die een aantal keer per jaar samenkomt. Ze bespreekt de algemene werking van het Zorgprogramma en biedt een platform om via contact met vertegenwoordigers van alle oncologiegerelateerde disciplines (medisch en paramedisch) de werking van het Zorgprogramma te optimaliseren. Een vertegenwoordiger van de huisartsen kan aan deze vergaderingen deelnemen en vanuit zijn perspectief en actieterrein voorstellen lanceren.