Cheer for champions: steun onze zorgverleners

Datum
07/04/2020

 

De coronaperiode is niet alleen fysiek maar ook mentaal zwaar voor onze artsen en medewerkers. Afdelingen werden in ijl tempo anders ingericht, procedures aangepast en nieuwe opleidingen gegeven. We rekenen dagelijks op onze medewerkers om de strenge veiligheidsmaatregelen te respecteren, nieuwe info in sneltempo te verwerken en tegelijkertijd de patiënt de best mogelijke zorg te bieden. Onze artsen en onze medewerkers zijn terecht onze helden in deze crisis.

Onze afdeling Welzijn bestaat uit verschillende psychologen en werkte de laatste jaren al verschillende projecten uit rond welzijn voor medewerkers. Bij het einde van de coronacrisis willen we verschillende trajecten opstarten rond mentale veerkracht enerzijds en bedankingsprojecten anderzijds: workshops en webinars rond stress, gesprekslokaal en welzijnsruimte voor medewerkers, leidinggevenden en artsen, een toolbox rond zorg voor elkaar en jezelf, teamdagen voor elk team, enz. Zo zorgen we ervoor dat onze artsen en medewerkers zich niet alleen vandaag maar ook morgen 200% kunnen inzetten voor onze patiënten. Dankzij jouw financiële steun blijven onze helden overeind, vandaag, morgen en in de toekomst!