Cartoonist gezocht!

Datum
06/06/2018

AZ Jan Palfijn Gent is op zoek naar een tekenaar (m/v/x) die in een reeks gevatte cartoons het belang van kwaliteit en veiligheid in de werking van een ziekenhuis in beeld kan brengen.

Deze cartoons zijn in de eerste plaats bedoeld om medewerkers, patiënten en bezoekers te informeren over hoe we samen garant staan voor kwaliteitsvolle en veilige zorg en voor de verbetering hiervan.

 

SELECTIEPROCEDURE

Stel jezelf kandidaat door één cartoon in te sturen op basis van onderstaande opdracht. Vergeet niet jouw naam en telefoonnummer te vermelden in de mail.

De oproep is open voor amateurs én professionals, daarom vragen we om een tekening in te dienen bij je kandidatuur. We voorzien een correcte vergoeding voor de reeks werken.

Een interne jury kiest op basis van de ingezonden tekeningen de meest geschikte kandidaat.

OPDRACHT VOOR SELECTIE

“Een verpleegkundige (of student verpleegkunde) staat bij een patiënt in diens kamer om de patiënt te verzorgen maar weet niet goed hoe dit moet gebeuren.

Een andere verpleegkundige komt aandraven met een stapel papier waartussen de te volgen procedure zou moeten zitten.

De patiënt vindt dit maar bedenkelijk.”

Boodschap: “Alle procedures zijn handig en snel terug te vinden in Q-box.” (een digitaal platform)

De opdracht mag vrij geïnterpreteerd worden zolang de situatie en boodschap duidelijk herkenbaar zijn. Professionele tekenaars kunnen ook een reeds bestaande, representatieve cartoon uit hun portfolio insturen in plaats van de opdracht.  

PRAKTISCH

Stuur jouw cartoon ten laatste op 24 juni 2018 naar: communicatie@janpalfijngent.be

Vergeet niet om je contactgegevens mee te sturen en eventueel een link naar je website, prijsindicatie…

Begin juli zullen de juryleden de cartoons evalueren en de geschikte kandidaten selecteren. We contacteren dan de laureaat en bespreken een correcte vergoeding voor de reeks cartoons en tekeningen.

We contacteren vóór 14 juli de laureaat die, als we het eens raken over een correcte vergoeding, de opdracht krijgt voor een reeks van minstens 10 tekeningen. 

De opdrachten en deadlines zullen gespreid zijn over de maanden juli – december (met mogelijkheid tot uitbreiding van de opdracht) en telkens vertrekken vanuit de beschrijving van een situatie of probleem. De eerste oplevering verwachten we begin augustus.

We verwachten telkens digitaal aangeleverde, drukklare bestanden die we vrij en exclusief kunnen gebruiken.  

 

Potlood klaar…! Go!