Bezoekuren

Alleen patiënten die langer dan 5 dagen in ons ziekenhuis verblijven, mogen maximaal 1 bezoeker (altijd dezelfde) per dag ontvangen. Het bezoek duurt maximaal 1 uur.

Bezoek is niet langer toegelaten bij een korte opname.

Bekijk de geldende COVID-19 maatregelen.

 

De bezoekuren starten om 14 uur en eindigen om 20 uur
Opgelet: Hou rekening met de geldende coronaveiligheidsmaatregelen.


Op een aantal specifieke afdelingen werkt men met andere bezoekuren. Dit om de zorg voor de patiënten optimaal te kunnen garanderen:

  • Hartbewaking (CCU): 13 - 14 uur en 19 - 20 uur
  • Intensieve Zorgen (maximaal 3 personen per bezoek): 13 - 14 uur en 19 - 20 uur
  • Kinderafdeling: 14 uur - 19 uur
  • Kraamafdeling: 14 uur - 18 uur (maximaal 2 personen, maximaal 1 uur per bezoek)
  • PAAZ: 16 - 20 uur (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) en 14 - 20 uur (zaterdag en zondag)
  • SP Interne (straat 341): 16 - 20 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en 14 - 20 uur (woensdag, zaterdag en zondag)
  • Mortuarium: 9 - 19 uur (maandag tot vrijdag) en 9 - 12 uur en 13 - 16 uur (weekend en feestdagen). 

Er is geen begeleider of bezoek toegelaten op onze spoeddienst. Behalve in levensbedreigende situaties, bij kinderen, bij patiënten die niet of minder mobiel zijn of patiënten met een beperking.

Gelieve deze bezoekuren te respecteren. Op deze manier kunnen wij de rust en een optimale zorg voor onze patiënten garanderen.