Bestuursorganen

Directiecomité

Het Directiecomité komt eenmaal per week samen en is bevoegd voor beleidsvoorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken van het dagelijks bestuur.

Het orgaan is samengesteld uit de bestuurder-directeur, de directeur human resources, de financieel directeur, de directeur verpleging, de directeur procesoptimalisatie en datamanagement en de hoofdgeneesheer.

Leden (dd januari 2017):

 • Ann Wynant, bestuurder-directeur (voorzitter)
 • Ellen De Ruwe, HR directeur
 • dr. Bruno Heyndrickx, hoofdgeneesheer
 • Rachel Lamock, financieel directeur
 • dr. Stefan Van Garsse, directeur procesoptimalisatie en datamanagement

Managementcomité

Het Managementcomité komt maandelijks samen. De leden zijn onder meer bevoegd voor het opstellen en het bewaken van het zorgstrategisch plan, het afsluiten van aannemingsovereenkomsten met ziekenhuisgeneesheren en de contacten met de Medische Raad.
Het Managementcomité is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur en wordt geadviseerd door deskundigen en leden van het Directiecomité.

Leden (dd januari 2017):

Stemgerechtigde leden managementcomité

 • Rudy Coddens (voorzitter Raad van Bestuur)
 • Ann Wynant, bestuurder-directeur
 • Jurgen Bockstaele
 • Liliane De Cock
 • Carl De Decker
 • Dirk Holemans
 • dr. Philippe Jeannin
 • Piet Lampaert
 • Geert Versnick
 • Liefwin Waignein

Niet-stemgerechtigde leden managementcomité

 • Ellen De Ruwe
 • Bruno Heyndrickx
 • Rachel Lamock
 • Stefan Van Garsse

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur komt vier maal per jaar samen en staat in voor het bestuur van het ziekenhuis. Dit bestuursorgaan behandelt alles wat niet werd toegekend aan de Algemene Vergadering en delegeert deels aan het Managementcomité, het Directiecomité en de bestuurder-directeur.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit de leden verkozen uit de Algemene Vergadering, de bestuurder-directeur en twee artsen als vertegenwoordigers van de ziekenhuisartsen.

Stemgerechtigde leden RvB:

Leden raadsleden OCMW

 • Rudy Coddens (OCMW voorzitter)
 • Jurgen BOCKSTAELE
 • Liliane DE COCK (2e ondervoorzitter)
 • Carl DE DECKER
 • Annick Michem
 • Emilie PEETERS
 • Ronny RYSERMANS

Leden vertegenwoordigen vzw Institut Moderne

 • dr. Guido SIEBEN
 • Liefwin WAIGNEIN (1e ondervoorzitter)

Bestuurder - directeur

 • Ann WYNANT

Leden artsen voorgedragen door de vergadering van de ziekenhuisgeneesheren

 • dr. Philippe JEANNIN
 • dr. Sven PICAVET

Onafhankelijke bestuurders van het OCMW

 • Dirk HOLEMANS
 • Piet LAMPAERT

Onafhankelijke bestuurder van vzw Institut Moderne

 • Geert VERSNICK

Bijkomend lid van het OCMW

 • Yoeri NOTE

Niet-Stemgerechtigde leden RvB:

Vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Schepen

 • Resul TAPMAZ

Secretaris OCMW

 • Luc KUPERS

Leden van het directiecomité

 • Ellen DE RUWE 
 • Bruno HEYNDRICKX
 • Rachel LAMOCK
 • Stefan VAN GARSSE

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt minstens twee maal per jaar samen en vertegenwoordigt de deelgenoten van de vereniging (de fusiepartners).

Stemgerechtigde leden (dd oktober 2017):

 • Rudy CODDENS - voorzitter
 • Jurgen BOCKSTAELE
 • Liliane DE COCK, tweede ondervoorzitter
 • Annick MICHEM
 • Yoeri NOTE
 • Emilie PEETERS
 • Dr. Jean PROOT
 • Dr. Bernard RAPPE
 • Els ROEGIERS
 • Ronny RYSERMANS
 • Steven ROMMEL
 • Dr. Guido SIEBEN
 • Chantal SYSMANS
 • Ingrid VANDAELE
 • Nicolas VANDEN EYNDEN
 • Pascal VERBEKE
 • Cedric VERSCHOOTEN
 • Liefwin WAIGNEIN, eerste ondervoorzitter
 • Evita WILLAERT

Niet stemgerechtigde leden:

 • Ellen DE RUWE
 • Dr. Bruno HEYNDRICKX
 • Dirk HOLEMANS
 • Dr. Philippe JEANNIN
 • Luc KUPERS
 • Rachel LAMOCK
 • Piet LAMPAERT
 • Dr. Sven PICAVET
 • Resul TAPMAZ
 • Stefan VAN GARSSE
 • Geert VERSNICK
 • Ann WYNANT

Medische raad

De Medische Raad vertegenwoordigt de artsen van het ziekenhuis en bestaat uit leden door hen gekozen.

Leden:

 • dr. Nick Baelde, voorzitter
 • dr. Koen De Graeve, ondervoorzitter
 • dr. Kristof Van den Hauwe, secretaris
 • dr. Philippe Uytterhaegen, 4de lid permanent overlegcomité
 • dr. Nele Baeck
 • dr. Ann Feys
 • dr. Kurt Hendrick
 • dr. Kaan Osmanagaoglu
 • dr. Steven Sas
 • dr. Caroline Van Turnhout
 • dr. Caroline Verbaeys

Ethisch comité

Opdracht

Het comité vervult op eenvoudige aanvraag:

 • een begeleidende en raadgevende functie betreffende de ethische aspecten van de zorgpraktijk in een ziekenhuis
 • een bijstandsfunctie bij de beslissing omtrent individuele gevallen over ethische materie
 • een adviserende functie bij elk protocol van experimenten op de mens. Hierbij gaat het over het waken over de ernst van de experimentele praktijken en over het verdedigen van de rechten van de patiënt en de personen die deelnemen aan biomedische experimenten. Het ethisch comité geeft zijn mening over de protocols van experimenten waarvan de instelling de verwezenlijking overweegt.

De vraag om advies kan uitgaan van elk personeelslid van het ziekenhuis, van elke dokter of elke ziekenhuisgroepering. Het advies en de raad van het comité zijn vertrouwelijk en niet bindend en maken deel uit van een gemotiveerd verslag, dat uitsluitend wordt doorgegeven aan de aanvrager en weerspiegelt de verschillende gezichtspunten van zijn leden. Het comité kan ook beslissen om aan een aanvraag geen gevolg te geven. Deze beslissing moet dan wel gemotiveerd worden.

Samenstelling

 • Dr. W. Decleer (voorzitter)
 • Dr. P. Thibo (secretaris)
 • Dr. Anne Sieben
 • Dr. V. Verstraeten
 • Dr. Frank Van Paemel
 • C. Van Thournout
 • S. Vandensompele
 • F. Bartsoen
 • Dr. Ph. Van Acker
 • Mw. C. Beele (jurist)

Organogram van de organisatie