Bestuursorganen

Directiecomité

Het Directiecomité komt eenmaal per week samen en is bevoegd voor beleidsvoorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken van het dagelijks bestuur.

Het orgaan is samengesteld uit de bestuurder-directeur, de directeur human resources, de financieel directeur, de directeur verpleging, de directeur procesoptimalisatie en datamanagement en de hoofdgeneesheer.

Leden (dd januari 2018):

 • Ann Wynant, bestuurder-directeur (voorzitter)
 • Lies Cabooter, directeur procesoptimalisatie en datamanagement
 • Francky Deleu, ICT & Facilitair directeur
 • Ellen De Ruwe, HR directeur
 • dr. Bruno Heyndrickx, hoofdgeneesheer
 • Rachel Lamock, financieel-administratief directeur
 • Edwin Moerenhout, verpleegkundig en paramedisch directeur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur komt vier maal per jaar samen en staat in voor het bestuur van het ziekenhuis. Dit bestuursorgaan behandelt alles wat niet werd toegekend aan de Algemene Vergadering en delegeert deels aan het Managementcomité, het Directiecomité en de bestuurder-directeur.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit de leden verkozen uit de Algemene Vergadering, de bestuurder-directeur en twee artsen als vertegenwoordigers van de ziekenhuisartsen.

Stemgerechtigde leden RvB (dd januari 2019):

Leden raadsleden OCMW

 • Rudy CODDENS (Voorzitter)
 • Fourat BEN CHICKHA
 • Cengiz CETINKAYA
 • Carl DE DECKER
 • dr. Anita DE WINTER (2de ondervoorzitter)
 • Yeliz GÜNER
 • Christophe PEETERS
 • dr. Elke SLEURS
 • Jef VAN PEE

Leden vertegenwoordigen vzw Institut Moderne

 • dr. Guido SIEBEN
 • Liefwin WAIGNEIN (1e ondervoorzitter)

Bestuurder - directeur

 • Ann WYNANT

Leden artsen voorgedragen door de vergadering van de ziekenhuisgeneesheren

 • dr. Philippe JEANNIN
 • dr. Sven PICAVET

Onafhankelijke bestuurder van vzw Institut Moderne

 • Rita PASSEMIERS

Niet-Stemgerechtigde leden RvB:

Hoofdarts

 • dr. Bruno HEYNDRICKX

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt minstens twee maal per jaar samen en vertegenwoordigt de deelgenoten van de vereniging (de fusiepartners).

Stemgerechtigde leden:

 • Rudy CODDENS - voorzitter
 • Fourat BEN CHICKHA
 • Cengiz CETINKAYA
 • Patricia DE BEULE
 • Carl DE DECKER
 • dr. Anita DE WINTER, tweede ondervoorzitter
 • Johan DECKMYN
 • Yeliz GÜNER
 • Bert MISPLON
 • Christophe PEETERS
 • Jean PROOT
 • Bernard RAPPE
 • Anne SCHIETTEKATTE
 • Guido SIEBEN
 • dr. Elke SLEURS
 • Jef VAN PEE
 • Liefwin WAIGNIEN, eerste ondervoorzitter
 • Sonja WELVAET

Niet stemgerechtigde leden:

 • dr. Bruno HEYNDRICKX
 • dr. Philippe JEANNIN
 • dr. Sven PICAVET
 • Ann WYNANT
 • Rita PASSEMIERS

Medische raad

De Medische Raad vertegenwoordigt de artsen van het ziekenhuis en bestaat uit leden door hen gekozen.

Leden:

 • dr. Koen De Graeve, voorzitter
 • dr. Nele Baeck, ondervoorzitter
 • dr. Kristof Van den Hauwe, secretaris
 • dr. Ann Feys, 4de lid permanent overlegcomité
 • dr. Nick Baelde
 • dr. Kurt Hendrick
 • dr. Kaan Osmanagaoglu
 • dr. Steven Sas
 • dr. Philippe Uytterhaegen
 • dr. Caroline Van Turnhout
 • dr. Caroline Verbaeys

Ethisch comité

Opdracht

Het comité vervult op eenvoudige aanvraag:

 • een begeleidende en raadgevende functie betreffende de ethische aspecten van de zorgpraktijk in een ziekenhuis
 • een bijstandsfunctie bij de beslissing omtrent individuele gevallen over ethische materie
 • een adviserende functie bij elk protocol van experimenten op de mens. Hierbij gaat het over het waken over de ernst van de experimentele praktijken en over het verdedigen van de rechten van de patiënt en de personen die deelnemen aan biomedische experimenten. Het ethisch comité geeft zijn mening over de protocols van experimenten waarvan de instelling de verwezenlijking overweegt.

De vraag om advies kan uitgaan van elk personeelslid van het ziekenhuis, van elke dokter of elke ziekenhuisgroepering. Het advies en de raad van het comité zijn vertrouwelijk en niet bindend en maken deel uit van een gemotiveerd verslag, dat uitsluitend wordt doorgegeven aan de aanvrager en weerspiegelt de verschillende gezichtspunten van zijn leden. Het comité kan ook beslissen om aan een aanvraag geen gevolg te geven. Deze beslissing moet dan wel gemotiveerd worden.

Samenstelling

 • dr. W. Decleer (voorzitter)
 • dr. P. Thibo (secretaris)
 • dr. Anne Sieben
 • dr. V. Verstraeten
 • dr. Frank Van Paemel
 • C. Van Thournout
 • S. Vandensompele
 • F. Bartsoen
 • dr. Ph. Van Acker
 • Mw. C. Beele (jurist)

Organogram van de organisatie