AZ Jan Palfijn scoort zeer goed bij onaangekondigde inspectie

Datum
29/07/2014

Tussen maart 2013 en februari 2014 bezocht de Zorginspectie alle Vlaamse ziekenhuizen. Het was een onaangekondigd bezoek dat de werking, organisatie en het personeel van de operatiekwartieren, chirurgische afdelingen en sterilisatieafdeling doorlichtte. Het Jan Palfijnziekenhuis kon bij deze inspectie uitstekende resultaten voorleggen.

Zo is er tijdens elke operatie, waarbij de patiënt onder algemene narcose is, constant een anesthesist aanwezig. Voor, tijdens en na de operatie worden cruciale parameters systematisch gecontroleerd met de speciaal ontwikkelde safe surgery checklist.

Deze checklist bleek goed ingeburgerd te zijn en wordt systematisch gebruikt bij elke operatie, doch de invulling ervan kan nog geoptimaliseerd worden. Hierbij is vooral extra aandacht nodig voor het invullen van de 'sign out', dit zijn de controles die dienen uitgevoerd te worden door de chirurg, anesthesist en verpleegkundige na de ingreep.

Een correcte handhygiëne door alle medewerkers en artsen is één van de basis voorwaarden voor een veilige ziekenhuisopname. Tijdens de controle bleek 100% van de medewerkers de procedures hierrond correct toe te passen.

De inspectie bracht ook enkele aandachtspunten naar voor. Zo bleek niet voor elk medisch toestel duidelijk wanneer het laatste onderhoud plaatsvond. Het ziekenhuis nam dan ook onmiddellijk het initiatief om concretere afspraken te maken met de firma’s die de controles uitvoeren om hierover in de toekomst beter te kunnen communiceren.

De informatiedoorstroming naar patiënten verliep suboptimaal. Informatie over de te verwachten pijn, herstelperiode of alternatieve voor de ingreep ontbrak soms. Met de invoer van een preoperatief traject d.d. mei 2014, waarbij de patiënt via een verpleegkundige consult geïnformeerd wordt over alle aspecten van de geplande ingreep en de hospitalisatie, wordt hierop adequaat gereageerd.

Klik hier voor meer informatie over onze kwaliteitsvolle werking.