AZ Jan Palfijn Gent biedt betere zorg door samenwerking met andere Gentse ziekenhuizen

Datum
11/10/2016

We zijn trots nieuwe samenwerkingsakkoorden te kunnen voorstellen met UZ Gent en AZ Maria Middelares Gent. Met deze overeenkomsten zet het AZ Jan Palfijn Gent verdere stappen in de richting van een echt netwerkziekenhuis, voortbouwend op een lange traditie van samenwerkingen met de drie andere Gentse ziekenhuizen. Door het delen van expertise, informatie, infrastructuur en artsen, krijgen patiënten de best mogelijke zorg in de regio, ongeacht de plaats waar hun begeleidingstraject start.

Onze voorzitter Rudy Coddens verwoordde het als volgt: “De nieuwe samenwerkingen passen in een breed kader waarbinnen een efficiënte informatieoverdracht, dossierbeheer en de medische én menselijke begeleiding van de patiënten gegarandeerd worden. Een intense samenwerking tussen de ziekenhuizen in Gent zou op termijn het zorgaanbod in de regio grondig kunnen hertekenen. Door de structurele samenwerkingen, en zeker door het delen van infrastructuur en uitbesteden van bepaalde specialisaties, geniet een netwerkziekenhuis uiteraard ook heel wat economische schaalvoordelen. Daardoor kan er worden geïnvesteerd in de expertise en voorzieningen die echt nodig zijn voor de regio.”

de nieuwe samenwerkingsakkoorden

De nieuwe samenwerking met het AZ Maria Middelares is gericht op revalidatie en houdt onder meer de uitbouw van een Centrum Revalidatie Chronisch Hartfalen in.

Met het UZ Gent is naast de bestaande samenwerkingen een intensieve samenwerken op vlak van geriatrie besproken. Terwijl het UZ Gent meer wil focussen op topreferente zorg kan een groot deel van de zorg voor haar geriatrische patiënten naar het AZ Jan Palfijn Gent worden overgeplaatst. Daarbij willen beide ziekenhuizen erg nauw samenwerken met supervisie door hooggespecialiseerde artsen en wisselwerkingen in de opleidingen van personeel.

Het AZ Jan Palfijn Gent wil in de toekomst meer van deze intense samenwerkingen aangaan met het UZ Gent, het AZ Maria Middelares en het AZ Sint-Lucas, waarmee ook reeds jarenlang samenwerkingen lopen. Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van het AZ Jan Palfijn Gent als netwerkziekenhuis dat haar eigen doorgedreven expertises en sterkste diensten ter beschikking stelt van de andere zorginstellingen en haar patiënten, wanneer nodig, ook binnen een duidelijk kader met optimale begeleiding van de best mogelijke zorg kan laten genieten in andere ziekenhuizen.