Allergiecentrum Jan Palfijn erkend als Center of Excellence

Datum
28/10/2020

Het allergiecentrum van AZ Jan Palfijn Gent onder leiding van prof. dr. Ebo en prof. dr. Sabato werd door de World Allergy Organization (WAO) erkend als WAO Center of Excellence voor de periode 2020-2023. Een mooie erkenning voor het baanbrekende werk op vlak van onderzoek en onderwijs dat beide artsen leveren binnen de allergologie. 

Uniek in België
De dienst Allergologie en Immuniteitsziekten van het AZ Jan Palfijn Ziekenhuis Gent is samen met de dienst Immunologie – Allergologie – Reumatologie van het UZ Antwerpen geselecteerd als “Center of Excellence” van de World Allergy Organization (WAO). Deze selectie is te danken aan de jarenlange klinische en wetenschappelijke inzet van Prof. Dr. Didier Ebo en Prof. Dr. Vito Sabato binnen de verschillende domeinen van de allergie en immunologie. 
De bedoeling van een dergelijk “WAO Center of Excellence” is het intensifiëren en het versnellen van multidisciplinaire klinische en wetenschappelijke innovatie, educatie, belangenbehartiging binnen de allergie en immunologie. Binnen de diensten Allergologie en Immuniteitsziekten van het AZ Jan Palfijn Ziekenhuis Gent en Immunologie – Allergologie – Reumatologie van het UZ Antwerpen wordt daarbij vooral ingezet op meer complexe allergieën, immuniteitsstoornissen en gerelateerde aandoeningen.  
Zoals hier aangegeven ligt de focus van het allergiecentrum niet alleen op de diagnose en behandeling van luchtweg- en voedselallergieën maar werd er ook bijzondere expertise opgebouwd in allergie ten opzichte van geneesmiddelen, giffen van wespen en bijen en vooral enkele meer zeldzame aandoeningen. Enkele van deze meer zeldzame aandoeningen zijn mastocytose, hereditair angio-oedeem, auto-inflammatoire aandoeningen, hypereosinofilie en primaire immuundeficiënties. Professor Sabato is mandataris van de Belgian Primary Immunedeficiency Group en Belgian Network for Autoinflammatory Diseases. Belangrijk daarbij is dat deze aandoeningen beschouwd worden als systeemziekten en niet louter orgaanspecifiek. Prof. Ebo is beheerder van het Belgische Register Hereditair Angio-oedeem.  
Door de nauwe samenwerking met het UZA Antwerpen en de Universiteit Antwerpen kunnen innoverende diagnostiek en nieuwe behandelingen aangeboden worden.     

https://www.worldallergy.org/wao-centers-of-excellence/europe/edegem-belgium-2020