Afspraak in het allergiecentrum

Wat is een allergie?  Andere aandoeningen  Allergiecentrum

Hoe maak je een afspraak?

Na doorverwijzing door een huisarts of specialist kan je telefonisch een afspraak maken via het algemeen numme+32 9 224 71 11.

Verwittig tijdig als je niet aanwezig kan zijn op je afspraak!
Aan wie niet opdaagt zonder een verwittiging uiterlijk 24 uur op voorhand, kan een administratieve kost worden aangerekend.

Afspraken zijn mogelijk op weekdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

 • Tijdens het weekend en op feest- en brugdagen is de raadpleging gesloten .
 • Er worden geen afspraken gemaakt via de persoonlijke emailadressen of telefoonnumers van de artsen, enkel via de dienst afspraken. 

Hoe bereid je een consultatie voor? Enkele tips!

De diagnose van een allergie is niet altijd eenvoudig. Wat u als patiënt vertelt, is van extreem belang om de arts te helpen om de juiste onderzoeken te verrichten. Daarom is het essentieel om over volgende elementen te beschikken:

 • Wat zijn uw klachten? Wanneer daarbij huidletsels optreden is het nuttig om foto’s te nemen (deze kunnen trouwens later nog worden toegevoegd aan uw dossier).
 • Wat is volgens u de oorzaak van uw allergieklachten? Wat is/zijn de boosdoener(s)? 
 • Wat is het tijdsinterval tussen de blootstelling aan de boosdoener(s) en het ontstaan van de klachten?
 • Hoe lang hebben de klachten geduurd (na stoppen van blootstelling aan de boosdoener)?
 • Hoe werden de klachten behandeld? Breng de medicatie (pillen, neussprays, puffs en/of zalven) waarover u reeds beschikt mee of neem er een foto van.
 • Werden er al onderzoeken verricht? Zo ja, gelieve de resultaten van deze onderzoeken mee te brengen.
 • Vraag aan uw (huis)arts een verwijsbrief met een gedetailleerde verslaggeving.
 • Bij het vermoeden van een allergie voor geneesmiddelen kunnen de onderzoeken pas starten wanneer we beschikken over de naam van de vermoedelijke producten en volledige beschrijving van de klachten. Ook uw apotheker kan hierbij zinvolle informatie verschaffen.         
 • Voor allergische reacties opgetreden tijdens algemene verdoving bestaat er een speciale vragenlijst die de anesthesist dient in te vullen.
 • Soms zullen huidtests noodzakelijk zijn om de diagnose te stellen. Vraag aan uw (huis)arts of antihistaminica (= anti-allergie medicatie) eventueel een 3 tot 5-tal dagen voor de test kunnen worden gestaakt.  
 • Voor vermoeden van contactallergieën of huidreacties op zonlicht neemt u best contact op met de afdeling dermatologie.   

Wanneer een consultatie dringend is, is het aangewezen dat de verwijzende arts zelf contact opneemt met onze raadpleging.