Aanvraagformulier bachelor- of masterproef studenten / klinische studie

Beste student,
Beste arts

Bachelor-/masterproef

Wie een bachelor- of masterproef in het AZ Jan Palfijn Gent wil aanvragen, kan dat doen met onderstaand aanvraagformulier.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en voeg eventueel bijlages toe om het onderzoek beter toe te lichten. Na ontvangst van een volledig dossier bekijken we of jouw aanvraag in aanmerking komt voor ons ziekenhuis. Jouw aanvraag wordt binnen de maand na ontvangst behandeld.

Indien jouw aanvraag eerst bij het ethisch comité moet ingediend worden, helpen we je graag bij je aanvraag. Je vindt hier meer info over het ethisch comité.

 

Klinische studie

Artsen die willen deelnemen aan een klinische studie dienen deze aanvraag in te dienen bij het secretariaat klinische studies. De nodige documenten kan u in onderstaande tabel vinden.

Het ganse dossier mag doorgemaild worden naar anne.vanderstricht@janpalfijngent.be . U  dienst deze documenten eveneens te bezorgen aan de voorzitter en secretaris van het ethisch comité van AZ Jan Palfijn Gent. U mag deze bezorgen via e-mail aan Dr Coessens Ronald (coessens.ronald@janpalfijngent.be) en Fleur Bartsoen (Fleur.Bartsoen@janpalfijngent.be). Indien u  wenst, kan u deze documenten bijkomend schriftelijk opsturen naar AZ Jan Palfijn Gent, t.a.v. dr. Coessens  en mevr. Bartsoen, Watersportlaan 5, 9000 Gent. Vermeld ook de deadline waarop je goedkeuring nodig hebt voor uw studie.

Hieronder vind je de checklist van noodzakelijke documenten voor het indienen van een dossier bij het ethisch comité:

 

  Klinische studie Eindwerk student

Goedkeuring tot opstart studie in het ziekenhuis te verkrijgen via begeleidingsverpleegkundigen

  1 exemplaar
Goedkeuring van het leidend ethisch comité 1 exemplaar  
CV van de onderzoeker 1 exemplaar 1 exemplaar
Patiënteninformatiebrief 1 exemplaar 1 exemplaar
Toestemmingsformulier (informed consent in de noodzakelijke talen) 1 exemplaar 1 exemplaar
Vragenlijst voor patiënten 1 exemplaar 1 exemplaar*
Dagboek voor patiënten 1 exemplaar 1 exemplaar*
Financiële overeenkomst 1 exemplaar  
Verzekeringsdocument 1 exemplaar  
Investigator brochure 1 exemplaar  
Protocol van de studie + samenvatting van het protocol 1 exemplaar  

* indien van toepassing

 

Alvast bedankt voor je medewerking,

Student Support team

 

Algemene info student
Algemene info school/universiteit

Promotor of begeleider school/universiteit

Specifieke info betreffende de proef
Methodiek? Verplicht in te vullen om welke onderzoekmethode het gaat.
Opmerkingen