Aanvraagformulier bachelor- of masterproef studenten

Beste student,

Wie een bachelor- of masterproef in het AZ Jan Palfijn Gent wil aanvragen, kan dat doen met onderstaand aanvraagformulier.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en voeg eventueel bijlages toe om het onderzoek beter toe te lichten. Na ontvangst van een volledig dossier bekijken we of jouw aanvraag in aanmerking komt voor ons ziekenhuis. Je krijgt advies na een termijn van maximaal 14 dagen (zonder Ethisch Comité) of binnen de maand (met Ethisch Comité).

Omdat wij onderhevig zijn aan heel wat richtlijnen en wetgeving, leggen we ieder medisch gerelateerd onderzoek ter beoordeling voor aan het Ethisch Comité. Dat comité oordeelt of het onderzoeksvoorstel ethisch verantwoord is en of de rechten, de veiligheid en het welzijn van de patiënten beschermd zijn. Het onderzoek kan pas van start gaan na goedkeuring door het Ethisch Comité.

Alvast bedankt voor je medewerking,

Student Support team

 

Algemene info student
Algemene info school/universiteit

Promotor of begeleider school/universiteit

Specifieke info betreffende de proef
Methodiek? Verplicht in te vullen om welke onderzoekmethode het gaat.
Opmerkingen