Aanmelden voor een opname

Op de dag van uw geplande opname meldt u zich eerst aan bij onze dienst Inschrijvingen. Onze medewerkers zullen uw opname administratief voorbereiden.

Enkele tips voor een vlotte inschrijving:

  1. Het is aan te raden om 20 minuten voor uw opname aanwezig te zijn bij de dienst Inschrijvingen.
  2. Breng uw elektronische identiteitskaart en bewijs van uw hospitalisatieverzekering mee. Onze medewerkers kunnen zo de nodige administratie in orde brengen.
  3. Kunt u toch niet aanwezig zijn? Meld dit zeker 24 uur op voorhand aan onze Afsprakendienst op het nummer 09 224 71 11.

Bereid ook reeds uw vertrek uit het ziekenhuis voor!
De dag dat u in het ziekenhuis aankomt, denkt u best al na over uw vertrek. Wie brengt u naar huis? Is er iemand om u de trap op te helpen? Wie doet de boodschappen? Heeft u krukken of een rolstoel nodig? Om dit alles goed voor te bereiden kunt u steeds een beroep doen op de Sociale Dienst van het ziekenhuis via het nummer 09 224 84 43.


Dienst Inschrijvingen: straat 200
Sociale dienst: 09 224 84 43