20-26 april: Week van de Valpreventie

Datum
21/04/2015
Tijdens de Week van de Valpreventie focussen we op de gevaren van een valincident en de mogelijkheden om vallen te voorkomen. Onze ergo- en kinesitherapeuten organiseren diverse extra activiteiten voor onze patiënten:

20 april: veiligheidsbingo voor alle chronische diensten
21 april: groepsgymnastiek in het kader van valpreventie
22 april: groepsgymnastiek in het kader van valpreventie
24 april: dansfeest voor alle chronische diensten

Op woensdag 22 april staat ook een interactieve infostand in de inkomhal. Beleef hoe oudere mensen alledaagse handelingen ervaren. Aan de hand van bijvoorbeeld een speciale bril merk je hoe moeilijk het kan zijn een alledaagse hindernis te nemen. Of probeer eens om met een rolstoel een stoeprand op te rijden. Minder eenvoudig dan je denkt!

In de inkomhal vind je ook een infostand van het Lokaal Dienstencentrum De Vlaschaard.

Valaccidenten bij ouderen

Valaccidenten zijn een vaak voorkomend probleem bij ouderen. Ongeveer 1 op de 3 van de thuiswonende ouderen valt minstens 1 maal per jaar. Ongeveer de helft tot 70% van de rusthuisbewoners valt minstens 1 keer per jaar.

Een valincident kan leiden tot lichamelijke en psychosociale gevolgen (bijv. verstuikingen, snijwonden, breuken en valangst, verlies van zelfvertrouwen, sociaal isolement, grotere zorgafhankelijkheid). Een valaccident kan ook extra (ziekenhuis-)kosten met zich meebrengen.

Het is belangrijk dat ouderen en hun omgeving zich bewuster worden van de gevaren van een valincident en de mogelijkheden om valaccidenten te voorkomen. Dit gebeurt onder meer tijdens de Week van de Valpreventie.

In het AZ Jan Palfijn Gent worden patiënten specifiek begeleid na bepaalde letsels en aandoeningen (bijv. Parkinson of hartfalen) om zo het risico op een (nieuw) valaccident te verkleinen. Centraal hierbij is het aanzetten tot bewegen.

► Meer info over valpreventie? www.valpreventie.be