Huisartsensymposium CARDIOLOGISCHE URGENTIES op 28 september 2017

Geachte huisarts, beste collega

Elke arts krijgt te maken met cardiologische urgenties. Snel en accuraat reageren is daarbij van levensbelang.
Dit symposium geeft informatie over het tijdig herkennen van een gevaarlijk snelle hartslag, de behandelingsmogelijkheden en reanimatietechnieken. In een ethisch luik gaan we dieper in op reanimatie en het levenseinde vanuit een christelijk en islamitisch perspectief. 
Tussendoor nodigen we u uit voor een “hands on” oefening van de nieuwste technieken met een reanimatiepop. Hiervoor is ook uitgebreid de mogelijkheid na de presentaties. 
Van harte welkom!

PROGRAMMA

19.30 uur      Ontvangst met drankje en broodjes

20.00 uur

 • Snelle hartslag, wanneer wordt dit gevaarlijk?
  dr. Ben Corteville, cardioloog
 • Advanced Life Support, richtlijnen 2017. Hoe moeten deze nieuwe richtlijnen het best worden toegepast? dr. Koen De Graeve, spoedarts
 • Reanimatie, ethisch bekeken 
  dhr. Bert Vanderhaegen, hoofdaalmoezenier UZGent
 • (Over)lijden in de Islam 
  dhr. Khalid Benhaddou, iman El Fath moskee Gent
 • Tussendoor: hands-on specialistische reanimatie technieken en het verlenen van pre- en post-reanimatie zorg

21.45 uur       Slotwoord, algemene discussie en vragen

22.00 uur       Afsluitende receptie

De inschrijvingen zijn inmiddels afgesloten wegens volzet.

Accreditatie werd aangevraagd.