logo Patiënteninfo Bezoekers Zorgverleners Bedrijfsinfo
 
 
Jan Palfijn - Algemeen Ziekenhuis Gent Patienteninfo
 
 Consultatie polikliniek
 Opname
 Kamers & verblijf
 Medische dienstverlening
 Verpleegkundige afdelingen
 Verloskwartier - Neonatologie
 Spoedopname
 Materniteit
 Dagziekenhuis
 Geriatrie
 Heelkunde
 Interne
 Kinderafdeling
 Sp - Revalidatie
 Geriatrisch Dagziekenhuis
 Psychogeriatrie
 PAAZ-dienst
 Hartzorg - CCU
 Palliatieve zorgeenheid
 Intensieve Zorgen
 Paramedische dienstverlening
 Medisch-technische diensten
 Zorgprogamma s
 Kosten en betaling
 Patiëntenbegeleiding
 Klachtenbehandeling
 Ontslag
 Bereikbaarheid
 Overzicht artsen
 

 Interne geneeskundeContactgegevens van de dienst:
Hoofdverpleegkundige: Frederique Deslé
E-mail: VE157@janpalfijngent.be
Telefoon: 09 224 89 18
Localisatie in het ziekenhuis: straat 162
       
Pneumologie en medische oncologie
Op deze dienst worden hoofdzakelijk patiënten met longziekten en kankeraandoeningen opgenomen.Opnames gebeuren zowel via de spoedopname, de raadpleging en op vraag van huisartsen en specialisten.
Een team van twee pneumologen (longartsen), een oncologe (kankerspecialiste), goed opgeleide verpleegkundigen, verpleeghulpen en kinesisten staat ter beschikking van de patiënten.

De afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van:
1. Longziekten
puntje astma en chronisch bronchiaal lijden;
puntje longontsteking en longvliesontsteking;
puntje klaplong;
puntje zuurstof- en aërosoltherapie;
puntje ademhalingskine en revalidatie;
puntje  TBC;
puntje slaapstudies polysomnografie.

Bij een slaapstudie wordt de patiënt 's avonds opgenomen en via elektroden verbonden met een gecomputeriseerde installatie die toelaat alle facetten van de slaap te registreren en te bestuderen. Zo worden o.a. het electrocardiogram (ECG), het electro-encefalogram (EEG), de spierspanning (NAF), oogbewegingen (REM) en de zuurstofsaturatie (SAT O2 %) gevolgd en geanalyseerd.
De arts kan zodoende nagaan of het probleem van pulmonaire (longen) of van neurologische (hersenen) aard is en een therapie instellen.

2. Kankerbehandeling
puntje diagnose en behandeling van kwaadaardige aandoeningen;
puntje chemotherapie;
puntje bloedtransfusie;
puntje omgekeerde isolatie;
puntje samenwerking met het palliatief supportteam.