logo Patiënteninfo Bezoekers Zorgverleners Bedrijfsinfo
 
 
Jan Palfijn - Algemeen Ziekenhuis Gent Patienteninfo
 
 Consultatie polikliniek
 Opname
 Kamers & verblijf
 Medische dienstverlening
 Algemene Heelkunde
 Foniatrisch Centrum Gent - NKO
 Gynaecologie en Verloskunde
 Maag-, darm-, leverziekten
 Kindergeneeskunde
 Oogheelkunde - oogziekten
 Orthopedie en traumatologie
 Tandheelkunde
 Urologie
 Verpleegkundige afdelingen
 Paramedische dienstverlening
 Medisch-technische diensten
 Zorgprogamma s
 Kosten en betaling
 Patiëntenbegeleiding
 Klachtenbehandeling
 Ontslag
 Bereikbaarheid
 Overzicht artsen
 

 Algemene HeelkundeContactgegevens
Dienst: Algemene Heelkunde
Telefoon: 09 224 81 11
Locatie in het ziekenhuis: site Watersportbaan, straat 213
polikliniek site Fabiolalaan

 

Algemeen
Binnen de chirurgie spitst de Algemene Heelkunde zich toe op de operatieve behandeling van aandoeningen (zoals ontstekingen, tumoren, breuken, ...) van organen in de buikholte, nl. de maag, darmen, lever, galblaas en pancreas en de buikwand zelf.
De dienst Heelkunde staat in voor zowel algemene heelkundige behandelingen als laparoscopische heelkunde (kijkoperaties).

Ook thoracale en thoracoscopische heelkunde behoort tot het domein van de dienst, evenals vaatheelkunde en endovasculaire procedures. Deze vakgebieden behandelen ziektes of afwijkingen ter hoogte van de aders, slagaders, lymfebanen, longen, afwijkingen van de borstkas en in de borstkas, de schildklier, ...

Het Jan Palfijnziekenhuis werkt momenteel ook de dienstverlening gewichtszorg of bariatrische heelkunde verder uit (heelkunde voor obesitas). De focus ligt enerzijds op het niet-operatief programma, waarbij patiënten ondersteund worden door een coördinator, een psycholoog, een diëtist en een kinesist, en anderzijds wordt in functie van de behoeften een chirurgische behandeling aangeboden.

 

Artsen

 

Dr. Lukas De Landsheere

Dr. Pierre De Leu

Dr. Stefaan Harth

Dr. Kurt Hendrick

Dr. Dries Vandeweyer

Dr. Veerle van Vlodrop