Bestuursorganen

Directiecomité

Het Directiecomité komt eenmaal per week samen en is bevoegd voor beleidsvoorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken van het dagelijks bestuur.
Het orgaan is samengesteld uit de bestuurder-directeur, de algemeen administratief directeur, de directeur human resources, de financieel directeur, de directeur verpleging en de hoofdgeneesheer.

Leden (vanaf januari 2017):

 • Ann Wynant, bestuurder-directeur (voorzitter)
 • Luc Devriendt, projectcoördinator stafdiensten bestuurder-directeur
 • Ellen De Ruwe, HR manager
 • dr. Bruno Heyndrickx, hoofdgeneesheer
 • Rachel Lamock, financieel directeur
 • dr. Stefan Van Garsse, projectcoördinator stafdiensten bestuurder-directeur

Managementcomité

Het Managementcomité komt maandelijks samen. De leden zijn onder meer bevoegd voor het opstellen en het bewaken van het zorgstrategisch plan, het afsluiten van aannemingsovereenkomsten met ziekenhuisgeneesheren en de contacten met de Medische Raad.
Het Managementcomité is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur en wordt geadviseerd door deskundigen en leden van het Directiecomité.

Leden (vanaf januari 2017):

 • Ann Wynant, bestuurder-directeur (voorzitter)
 • Luc Devriendt, projectcoördinator stafdiensten bestuurder-directeur
 • Rudy Coddens (voorzitter Raad van Bestuur)
 • Jurgen Bockstaele
 • Liliane De Cock
 • Carl De Decker
 • Dirk Holemans
 • dr. Philippe Jeannin
 • Piet Lampaert
 • Geert Versnick
 • Liefwin Waignein

Directiecomité (vanaf januari 2017)

 • Ann Wynant, bestuurder-directeur
 • Ellen De Ruwe, HR manager
 • Luc Devriendt, projectcoördinator stafdiensten bestuurder-directeur
 • dr. Bruno Heyndrickx, hoofdgeneesheer
 • Rachel Lamock, financieel directeur
 • dr. Stefan Van Garsse, projectcoördinator stafdiensten bestuurder-directeur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur komt vier maal per jaar samen en staat in voor het bestuur van het ziekenhuis. Dit bestuursorgaan behandelt alles wat niet werd toegekend aan de Algemene Vergadering en delegeert deels aan het Managementcomité, het Directiecomité en de bestuurder-directeur.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit de leden verkozen uit de Algemene Vergadering, de bestuurder-directeur en twee artsen als vertegenwoordigers van de ziekenhuisartsen.

Stemgerechtigde leden RvB

Leden raadsleden OCMW

 • Rudy Coddens (OCMW voorzitter)
 • Jurgen BOCKSTAELE
 • Liliane DE COCK (2e ondervoorzitter)
 • Carl DE DECKER
 • Annick Michem
 • Emilie PEETERS
 • Ronny RYSERMANS

Leden vertegenwoordigen vzw Institut Moderne

 • dr. Guido SIEBEN
 • Liefwin WAIGNEIN

Bestuurder – directeur

 • Ann WYNANT

Leden artsen voorgedragen door de vergadering van de ziekenhuisgeneesheren

 • dr. Philippe JEANNIN
 • dr. Sven PICAVET

Onafhankelijke bestuurders van het OCMW

 • Dirk HOLEMANS
 • Piet LAMPAERT

Onafhankelijke bestuurder van vzw Institut Moderne

 • Geert VERSNICK

Bijkomend lid van het OCMW

 • Yoeri NOTE

Niet-Stemgerechtigde leden RvB

Vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Schepen

 • Resul TAPMAZ

Secretaris OCMW

 • Luc KUPERS

Leden van het directiecomité

 • Ellen DE RUWE 
 • Luc DEVRIENDT
 • Bruno HEYNDRICKX
 • Rachel LAMOCK
 • Stefan VAN GARSSE

 

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt minstens twee maal per jaar samen en vertegenwoordigt de deelgenoten van de vereniging (de fusiepartners).

Leden (januari 2017):

 • Rudy Coddens, voorzitter
 • Liefwin Waignein, eerste ondervoorzitter
 • Liliane De Cock, tweede ondervoorzitter
 • Jurgen Bockstaele
 • Cengiz Cetinkaya
 • Carl De Decker
 • Yeliz Guner
 • Yoeri Note
 • Emilie Peeters
 • dr. Jean Proot
 • dr. Bernard Rappe
 • Els Roegiers
 • Ronny Rysermans
 • dr. Guido Sieben
 • Chantal Sysmans
 • Ingrid Vandaele
 • Pascal Verbeke
 • Eric Wauters
 • Cedric Verschooten
 • Evita Willaert

Niet stemgerechtigde leden:

 • Ann Wynant
 • Ellen De Ruwe
 • Luc Devriendt
 • dr. Bruno Heyndrickx
 • Dirk Holemans
 • dr. Philippe Jeannin
 • Luc Kupers
 • Rachel Lamock
 • Piet Lampaert
 • dr. Sven Picavet
 • Resul Tapmaz
 • Geert Versnick

 

Medische raad

De Medische Raad vertegenwoordigt de artsen van het ziekenhuis en bestaat uit leden door hen gekozen.

Leden:

 • dr. Nick Baelde, voorzitter
 • dr. Koen De Graeve, ondervoorzitter
 • dr. Kristof Van den Hauwe, secretaris
 • dr. Philippe Uytterhaegen, 4de lid permanent overlegcomité
 • dr. Nele Baeck
 • dr. Ann Feys
 • dr. Kurt Hendrick
 • dr. Kaan Osmanagaoglu
 • dr. Steven Sas
 • dr. Caroline Van Turnhout
 • dr. Caroline Verbaeys